De jeugd betaalt, de babyboomer profiteert: jonge mensen zijn relatief nog nooit zo arm geweest

Jongeren zijn niet lui, onvolwassen of verwend, zoals babyboomers nog wel eens willen beweren, hun gebrek aan financieel succes is vooral het gevolg van allerlei economische problemen. The Guardian deed uitgebreid onderzoek en concludeert dat een hele generatie slachtoffer dreigt te worden van een kwakkelende economie. Een combinatie van hoge schulden, werkloosheid, globalisering, vergrijzing en stijgende huizenprijzen verslechtert de inkomens en vooruitzichten van miljoenen jonge mensen in de Westerse wereld. Het gevolg is een niet eerder geziene ongelijkheid tussen generaties. Unieke situatie In de zeven grote onderzochte economieën in Noord-Amerika en Europa blijft de groei van het inkomen van een gemiddeld jong koppel dramatisch achter bij de landelijke gemiddeldes van de afgelopen 30 jaar. In twee van deze landen, de VS en Italië, is het besteedbaar inkomen van millennials in reële termen zelfs amper hoger dan 30 jaar geleden, terwijl de rest van de bevolking flink vooruit is gegaan. Een dergelijke achteruitgang is in de hele geïndustrialiseerde geschiedenis nog niet voorgekomen. Grote gevolgen Experts waarschuwen dat deze oneerlijke verdeling grote gevolgen heeft voor veel aspecten van de samenleving: van sociale cohesie tot gezinsvorming. Tientallen millennials, geboren tussen 1980 en 1995 die met The Guardian spraken, uitten hun ongenoegen over de moeilijkheden om een stabiele baan te vinden, een huis te kopen en een gezin te vormen, zelfs als ze in de dertig zijn. Rijke pensionado's De Britse krant analyseerde data uit Australië, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de VS en concludeerde dat de welvaart voor jongvolwassenen in de Westerse wereld is gekelderd. In de VS zijn twintigers nu armer dan gepensioneerden. In Engeland is het besteedbaar inkomen van ouderen drie keer zo snel gegroeid als dat van jongeren. Millennials zijn er sinds de financiële crisis van 2008 op achteruit gegaan in bijna alle onderzochte landen. Economische groei "De situatie is moeilijk voor jonge mensen," zegt Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO. "Ze zijn hard geraakt door de recessie en hun positie op de arbeidsmarkt is sindsdien maar een heel klein beetje verbeterd. Dit is een probleem dat we snel aan moeten pakken. Als we het uitstellen zal het onze kinderen en de samenleving als geheel flink schaden." Ook de economie zal averij oplopen. HSBC-econoom James Pomeroy: "Als je een heleboel mensen hebt van 20-25, die de komende twintig jaar de belangrijkste consumenten zullen zijn, maar minder te besteden hebben dan de huidige groep consumenten dan kan dat natuurlijk niet goed zijn voor de economische groei."

Bron(nen):   The Guardian