Zoektocht nieuw personeel vaker via Facebook

AMSTERDAM (ANP) - Sociale media worden steeds vaker gebruikt voor het werven van personeel. Inmiddels zet bijna één op de vijf bedrijven netwerken als LinkedIn of Facebook in bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor een vacature, blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV. In 2013 deed nog minder dan één op de tien ondernemingen dat.

Vooral communicatiebedrijven en horecapartijen proberen via sociale media nieuwe krachten te vinden. De sites worden veel ingezet voor het werven van hoger opgeleid personeel, aldus het UWV. De instantie baseert zich op een enquête onder 4700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld.

Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties nog altijd de beste toegangspoort tot nieuw werk. De traditionele krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts 9 procent van de vacatures ging nog via die weg.

De kansen van oudere werklozen zijn nog altijd ongunstig en langdurige werkloosheid onder vijftigplussers komt relatief vaak voor. De onderzoekers van het UWV hebben werkgevers ook gevraagd hoe zij staan tegenover het werven en in dienst houden van ouderen. Van de ondervraagde bedrijven gaf 36 procent aan het afgelopen jaar een vijftigplusser te hebben aangenomen. Daarbij zei driekwart geen maatregelen te nemen die eraan bij kunnen dragen dat oudere krachten makkelijker bij het bedrijf aan het werk kunnen blijven.