Deze grafiek verklaart in één keer de opkomst van het populisme

Trump, Wilders, Le Pen, de Brexit, het populisme slaat in de hele westerse wereld wild om zich heen. Een belangrijke verklaring hiervoor valt af te leiden uit de zogenoemde olifantcurve. De grafiek is het resultaat van economisch onderzoek naar de evolutie van de inkomensongelijkheid in de wereld. "Iets meer dan de helft van alle economische groei is de afgelopen dertig jaar naar de rijkste 5 procent van de bevolking gegaan," aldus econoom Branko Milanovic, die de curve bedacht.

Milanovic legt in het Belgische tijdschrift Humo uit: "Ik heb de groei van inkomens in de hele wereld berekend gedurende de afgelopen dertig jaar. Die heb ik uitgezet in een grafiek waarin ik de hele wereldbevolking in tien delen heb verdeeld: van de armste 10 procent tot de 10 procent rijkste mensen. Uit die grafiek bleek wat velen van ons al intuïtief aanvoelden: dat de vruchten van de globalisering niet evenredig over de inkomensgroepen zijn verdeeld, maar dat er winnaars en verliezers zijn."

Globalisering De econoom vervolgt: "De globalisering heeft de inkomensongelijkheid op wereldniveau doen afnemen – er zijn nu meer mensen die een hoger inkomen hebben dan dertig jaar terug. Tegelijk heeft het de inkomensongelijkheid in de verschillende landen doen toenemen. Globalisering heeft miljoenen mensen uit bestaansonzekerheid en armoede gehaald. Maar de prijs daarvoor is betaald door de lagere middenklasse uit de rijke landen." Die groep accepteert dat niet langer en gelooft dat mensen als Trump en Wilders hun probleem gaan oplossen.

Zie hier hoe prachtig de olifantcurve dit weergeeft:

Bron(nen):   Humo