Rabo: in 2013 dalen de huizenprijzen nog harder

In 2013 zullen de prijzen voor bestaande koopwoningen verder onder druk komen te staan, denkt de Rabobank. En de prijsdaling zal daardoor nog weer sneller gaan. De Rabo : 'We verwachten voor volgend jaar op jaarbasis een lichte versnelling van de prijsdaling. Voor de verdergaande prijsdaling zijn verschillende oorzaken. Ten eerste zal ook in 2013 de vraag naar koopwoningen achterblijven bij het grote aanbod. Kopers blijven terughoudend door de onzekere economische situatie en bezuinigingen. De daling van de koop- kracht en oplopende werkloosheid zorgen voor een extra neerwaartse druk op de woningprijzen. Daarnaast treedt er een extra prijsdaling op als gevolg van de specifieke woningmarktmaatregelen uit het regeerakkoord. Het structurele effect van de woningmarktmaatregelen wordt geschat op cumulatief - 7% tot -12%.'  

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Heldoppantoffels

    Heeft dan niemand hetzelfde gevoel als ik? Volgens mij gaat de situatie nog vele malen erger worden dan het nu is, ik denk eerder aan depressie-achtige diepte.
    In Spanje is men al gestopt met het uitzetten van mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen!!

Reacties niet toegestaan