Stephen Hawking maakt zich zorgen over ongelijkheid: "Dit is de gevaarlijkste tijd voor onze planeet"

Economie
vrijdag, 02 december 2016 om 14:25
welingelichtekringen header 1
Stephen Hawking houdt in The Guardian een sterk pleidooi tegen ongelijkheid. "Wat we ook vinden van de beslissing van de Brexit- en Trumpstemmers, er is geen twijfel over mogelijk dat het een schreeuw van woede was van mensen die zich in de steek gelaten voelen door hun leiders," aldus 's werelds bekendste natuurkundige. Ongelijkheid Hawking vindt de zorgen over de gevolgen van globalisering en technologische vooruitgang heel begrijpelijk, zo schrijft hij in het stuk dat al ruim 25.000 keer is gedeeld. Door automatisering en kunstmatige intelligentie verdwijnen meer en meer banen in de middenklasse. Alleen voor leidinggevenden en enkele slimme creatievelingen zal er werk blijven. Het zal de economische ongelijkheid in de wereld alleen maar vergroten, meent de topwetenschapper. Crisis Het internet biedt een hele kleine groep mensen de kans om enorme winsten te maken terwijl ze maar heel weinig werknemers in dienst hebben. "Dit is onvermijdelijk," schrijft Hawking, "het is vooruitgang, maar ook sociaal vernietigend." Hij vraagt de lezer om deze ontwikkeling naast de financiële crisis te plaatsen, waardoor mensen er achter kwamen dat een klein groepje bankiers grote beloningen opstreek, terwijl de rest van de burgers de rekening moest betalen toen het misging. "Dus we wonen in een wereld waarin de economische ongelijkheid steeds groter wordt en mensen hun levensstandaard achteruit zien gaan. Geen wonder dat ze iets anders willen in de vorm van Trump of een Brexit," concludeert hij. Samenwerken Hawking vindt dat we meer dan ooit in de geschiedenis als mensen moeten samenwerken. "We staan voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, voedselproductie, overbevolking, epidemieën en de verzuring van de oceanen." Hij vervolgt: "Deze uitdagingen herinneren ons er aan dat we op het gevaarlijkste punt in de ontwikkeling van de mensheid staan. We hebben nu de technologie om onze planeet te vernietigen, maar zijn nog niet zover dat we naar een andere planeet kunnen vluchten. Misschien over een paar honderd jaar wel, maar op dit moment hebben we maar één planeet en we moeten samenwerken om hem te beschermen." Tot besluit zegt hij: "Dat kunnen we, ik ben een optimist, maar dan moeten de elites, van Londen tot Harvard en van Cambridge tot Hollywood wel hun les leren van het afgelopen jaar. Bovenal moeten ze leren om nederig te zijn."