Hoogleraar: ‘Veel minder inhaalzorg dan gedacht’

Zeker 170.000 operaties zouden zijn uitgesteld door de coronacrisis, voorspelde de Nederlandse Zorgautoriteit in mei. Maar dat valt gelukkig flink mee. Veel zorg blijkt niet meer nodig.

Hoogleraar gezondheidszorgeconomie Xander Koolman zegt daarover tegen BNR: "Er is veel zorg niet geleverd, maar je kunt niet verwachten dat al die zorg ook ingehaald moet worden." De NZa zou veel patiënten hebben meegeteld die zich nog niet hebben gemeld. "Maar er zijn helemaal geen signalen dat zij dat ooit gaan doen. Na de eerste coronagolf kwam er ook geen grote inhaalslag. Een deel van die zorg is gewoon niet meer nodig."

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, rekent voor: "Voor de zomer moesten er in ons ziekenhuis nog 400 operaties worden ingehaald. Wij zijn een groot ziekenhuis. Dus als je dit als gemiddelde neemt voor alle ziekenhuizen, kom je uit op 32.000 operaties."