Vrijwilligerswerk zorgt voor een lang en gelukkig leven?

Op basis van een literatuuroverzicht van 40 studies m.b.t. het verband tussen vrijwilligerswerk en gezondheid concludeerden Britse onderzoekers dat mensen die vrijwilligerswerk doen tevredener zijn met hun leven en gemiddeld genomen minder depressief zijn. Een positief verband met een betere lichamelijke gezondheid werd niet aangetoond, al zouden vrijwilligers volgens een meta-analyse van 5 studies ietsjes minder kans hebben om te overlijden. De resultaten werden gepubliceerd in BMC Public Health. Nu is het natuurlijk ook mogelijk dat actieve vrijwilligers al gezonder, gelukkiger én vermogender waren vóór ze vrijwilligerswerk gingen doen dan mensen die achter de geraniums blijven zitten. Beter zou zijn om een experiment op te zetten waarbij je mensen willekeurig al dan niet een paar jaar vrijwilligerswerk laat doen, maar dat is uiteraard niet makkelijk te realiseren. Toch zijn er wel al 5 experimentele studies, die bovengenoemde resultaten niet bevestigden. Maar het is natuurlijk anders als je mensen dwingt om vrijwilligerswerk te doen. Wie worden er dan eigenlijk wél beter van? Dat zijn onderzoekers van de Universiteit van Michigan aan het uitdokteren. Volgens hen biedt vrijwilligerswerk alleen maar voordelen voor je gezondheid als het voor anderen doet en niet voor jezelf, dus om anderen te helpen en niet voor de vergoeding bv. Ook zou vrijwilligerswerk een heilzamer effect hebben bij mensen met een religie. Misschien omdat anderen helpen aansluit bij de naastenliefde die de meeste geloven prediken? Uit andere studies van dezelfde Amerikaanse onderzoekers bleek echter dat het ook nadelige effecten kan hebben, met name als je teveel vrijwilligerswerk doet. Maar wat is teveel? 'Als je het gevoel hebt dat het een last is geworden in plaats van een zegen, is het tijd om wat gas terug te nemen', aldus de onderzoekers.

Bron(nen):   The Huffington Post      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Peter Rokers

    Ik deed 40 uur vrijwilligerswerk per week. Maar moest werken voor mijn geld.

  2. Wabke Bouman

    De wetenschap heeft al eerder aangetoond dat ‘geven’ endorfinen in de hersenen geeft en je blij maakt. Bovendien voelen veel vrijwilligers grote betrokkenheid bij wat ze doen.

Reacties niet toegestaan