Waar is de vetrol gebleven?

Een Frans parlementslid, Valéry Boyer, wil verbieden dat er met foto's van mensen wordt geknoeid, die in de media verschijnen. Ze wil zich teweer stellen tegen de groeiende neiging om mensen te fotoshoppen en ze zo mooier of soms lelijker te doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Boete in geval van overtreding van de nieuwe verordening: 37.500 euro.
De gedachte achter dit zondermeer mooie voorstel is de volgende: vrouwen krijgen in de media steeds vaker een irreëel beeld voorgeschoteld van vrouwelijke schoonheid. Er wordt een zekere perfectie getoond die in werkelijkheid niet bestaat en dat leidt tot frustraties.
Slecht nieuws is dit trouwens voor iemand als president Sarkozy. Op bijgaande foto's zit hij in een kano en de foto rechts belandde uiteindelijk in Paris Match. Inderdaad, zonder de vetrol op de buik, want dan is Nicolas Sarkozy nóg mooier. Vaak moet je hier in Frankrijk iets achter zoeken (machthebber intimideert de media), maar dat schijnt in dit ene geval niet zo te zijn.
Want eerder, ten tijde van de presidentsverkiezingen in 2007, werden in Paris Match dermate flatteuze foto's van presidentskandidate Ségolène Royal afgedrukt, dat menigeen zich afvroeg of deze mevrouw al de kiesgerechtigde leeftijd had bereikt. Ook in die gevallen had de afdeling 'fotoshoppen' op volle toeren gedraaid.
Als het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen, breken voor sommige media barre tijden aan. Want een Paris Match waarin iemand staat afgebeeld zoals ie er in werkelijkheid uitziet, dat koopt geen hond.

Bron(nen):   Le Point