PowNews zoekt naar negers voor camera

Het volgende berichtje staat vandaag in NRC Handelesblad
„Ik ben geen neger. Ik ben Surinaams”, zei de vrouw op de Amsterdamse Dappermarkt gisteren in PowNews. Het satirische nieuwsprogramma introduceerde de rubriek ‘Een neger omdat het moet’ om het quotum te hekelen dat de minister van OCW zou opleggen aan de publieke omroep.
Bestaat zo’n ‘allochtonenquotum’ voor televisie echt?
Dominique Weesie van omroep PowNed: „Ik zag dat onze productieafdeling allochtonen in ons programma turfde. Ze hadden opdracht gekregen van de NPO (koepelorganisatie van de publieke omroep). Je moet 11 procent allochtone deskundigen in je programma hebben. Dat neigt naar etnische registratie. Bezopen!”
De NPO verwijst naar de prestatieovereenkomst 2010-2015 die de omroep heeft gesloten met de minister: „Over vijf jaar is de representatie van vrouwen en allochtonen op de gezichtsbepalende televisieprogrammakanalen verbeterd.” Als de omroepen falen, kan de NPO een boete krijgen van 135.000 tot 500.000 euro.
De 11-procentnorm komt van de NPO zelf en is gebaseerd op het aandeel niet-westerse allochtonen in Nederland. De NPO wijst op de vrijheid van de omroepen. „We hebben PowNed geadviseerd over het verbeteren van de representatie. Als je iets over hypotheekrenteaftrek doet, en je belt één Algerijn als deskundige, dan zit je vaak al goed.”