Cadeau van de EU: gratis wifi op 8000 plaatsen

Er komen gratis openbare wifihotspots in zesduizend tot achtduizend gemeenten in landen in Europa. De Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de financiering van deze hotspots. Ze trekken er 120 miljoen euro voor uit. De toegangspunten komen onder meer in ziekenhuizen, bibliotheken en op andere openbare plaatsen. Gemeenten kunnen zich aanmelden om subsidie te krijgen. Het project past binnen het idee ,,om tegen 2020 in elk Europees dorp en in elke Europese stad gratis wifitoegang aan te bieden in de buurt van de belangrijkste centra van het openbaar leven", aldus Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Het akkoord moet de komende weken nog officieel bekrachtigd worden door de Europese lidstaten.