Klimaatmodellen voorspellen voor het eerst opwarming onder de 2 graden

Landen maken afspraken om CO2-neutraal te worden of op zijn minst de uitstoot fors terug te dringen. Eerst leek de belofte van India om tegen 2070 'net zero' te bereiken te karig, maar het heeft mogelijk meer effect dan gedacht.

Er klonk direct kritiek op de matige belofte van India. Het zou too little, too late zijn, maar dat blijkt mee te vallen volgens onderzoekers van de universiteit van Melbourne. Met alle andere beloftes die tot nu toe in Glasgow zijn gedaan, zou het genoeg kunnen zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden.

Het is voor het eerst ooit dat een klimaatmodel dat is gebaseerd op de afspraken die de wereld maakt het op 1,9 graden opwarming houdt. We zijn dan natuurlijk nog ver verwijderd van de gewenste 1,5 graad, het doel van de klimaattop, maar het is toch een substantieel verschil met eerdere ramingen die uitgingen van een opwarming van 2,7 graden.

De onderzoekers hebben de cijfers laten uitrekenen door hun IPCC AR6 WG1-consistente klimaatemulator Magicc. Dat leidde tot een best mogelijke schatting van 1,9 graad maximaal deze eeuw. Dan gaan ze er wel van uit dat de gemaakte beloftes worden waargemaakt. En dat is maar zeer de vraag.

Bron(nen):   The Guardian