Kabinet: veestapel moet met 30 procent krimpen

Volgens kabinetsplannen in handen van RTL Nieuws moet de veestapel de komende 7 jaar met 30 procent krimpen om aan de stikstofnorm te voldoen.

Om dat te bereiken gaat het kabinet vooral boerderijen opkopen. Daarvoor is 6 miljard euro uitgetrokken. 'Vrijwilligheid betekent niet langer vrijblijvendheid' staat er in de plannen. Wat zoveel betekent als: de overheid kan overgaan tot gedwongen uitkoop.

Onduidelijk is waar boerderijen moeten verdwijnen. De impact van boeren op de stikstofuitstoot verschilt sterk per regio.

Bijkomend voordeel van de inkrimping van de veestapel is de substantiële afname van de CO2-uitstoot van tot wel 6 megaton. Daarmee draagt de uitkoop ook bij aan het behalen van de klimaatdoelen.

Bron(nen):   RTL Nieuws