Hoe diep mag je in je tuin graven, en is alles in de grond jouw bezit?

Je zult er niet dagelijks bij stilstaan, maar tot welke diepte geldt het eigendom van je tuin? En mag je alles houden of verhandelen wat je aantreft? In principe is alles onder de bovenlaag jouw eigendom, maar er zit een addertje onder het gras.

Een woordvoerder van het Kadaster legt uit: “Volgens artikel 20 van het Burgerlijk Wetboek omvat het eigendom van grond voor zover de wet niet anders bepaalt: ‘de bovengrond en de zich daaronder bevindende aardlagen.”

Dat komt neer op 6371 kilometer graven tot het middelpunt van de aarde. Een tuin van vijf bij vijf meter bevat dus zo'n vijftig miljoen kubieke meter aarde, al zit daar ook de nodige lava en gloeiend hete aardkern bij inbegrepen.

Handjes af van kabels, olie en gas
Maar wat als je kabels en leidingen tegenkomt op je zoektocht? Het Wetboek meldt dat die eigendom blijven van de partijen die ze hebben aangelegd.

Ook als je ontdekt dat je huis op een gasbel of oliebron is gebouwd, is het niet geoorloofd om de gaskraan open te zetten en stinkend rijk te worden van je bodemschatten. Volgens de Mijnbouwwet zijn alle delfstoffen vanaf een diepte van honderd meter eigendom van de staat. Zelfs de aardwarmte is bezit van de overheid en mag je niet exploiteren.

Mocht je tijdens het graven iets vinden wat mogelijk archeologische waarde heeft, dan heb je de plicht om dat te melden bij de gemeente. Wapens en botten kunnen bij de politie worden aangegeven.

Kortom: Je bent volledig eigenaar van een enorme hoop waardeloze aarde. De krenten in de pap behoren waarschijnlijk aan iemand anders toe.

Bron(nen):   Quest  Archeologie Online