Vier belangrijke klimaatindicatoren bereikten vorig jaar nieuw record

De coronacrisis is nog maar amper voorbij of de klimaatrecords worden alweer verbroken. De VN concludeert dat vorig jaar vier belangrijke klimaatindicatoren tot recordhoogten stegen.

Het gaat om de temperatuur van het oceaanwater, de concentratie van broeikasgassen, de stijging van de zeespiegel en de verzuring van de oceanen. Dat schrijft de WMO, de meteorologische organisatie van de VN in een jaarlijkse evaluatie.

Vooral de verzuring van de oceanen baart de WMO zorgen. De oceanen nemen veel CO2 op, maar doordat ze al zoveel hebben opgenomen, kan er steeds minder bij. Dat blijft dan in de atmosfeer wat voor extra opwarming zorgt.

De smeltende gletsjers in Groenland, de Himalaya en op Antarctica zijn een ander punt van zorg. Het brengt op termijn de drinkwatervoorziening van grote delen van Azië in gevaar. Ander gevolg is de stijging van de zeespiegel. In de periode tussen 1993 en 2002 bedroeg die gemiddeld 2,1 millimeter per jaar. In 2021 was de stijging ruim verdubbeld tot 4,5 millimeter.

Vorige week waarschuwde de WMO al dat de 1,5 graad opwarming binnenkort al in een jaar wordt overschreden. "De 1,5 graden is geen willekeurig statistisch getal”, zei WMO-chef Petteri Taalas. "Het markeert het punt waarop klimaateffecten steeds schadelijker zullen worden voor mensen en zelfs voor de hele planeet.” 

Bron(nen):   NRC