Human Rights Watch is de kluts kwijt

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft zijn originele missie verraden, want het negeert mensenrechtenschendingen in de islamitische wereld, besteedt buitenproportioneel veel aandacht aan oorlogen van Israël en wordt zelfs financieel gesteund door mensenrechtenschenders. Tot die pikante conclusies komt directeur Gerald Steinberg van NGO Monitor, een organisatie die ngo’s tegen het licht houdt, op de site van National Review.
Steinberg begint nog aardig en brengt het prijzenswaardige verleden van Human Rights Watch in kaart. Hij roemt de mensenrechtenclub voor de aandacht die HRW in de jaren ’80 vroeg voor de onderdrukking in de Sovjet-Unie, Chili, Argentinië en Griekenland. Maar sindsdien, zo stelt Steinberg, heeft Human Right Watch ‘zijn morele kompas verloren’.
De directeur van NGO Monitor draagt daar een reeks argumenten en voorbeelden voor aan. Zo stelt hij verbaasd vast dat HRW stapels rapporten produceert over de vermeende misdragingen van Israël in oorlogen tegen Hezbollah en Hamas, maar dat de mensenrechtenorganisatie opvallend vaak zwijgt over misstanden in islamitische landen. Hij stelt honend vast dat HRW de Libische leider Gadhaffi nota bene heeft geprezen voor zijn ‘hervormingsgezinde geest’.
Naast de frequente en frontale aanvallen op Israël neemt Steinberg Human Rights Watch iets anders nog veel meer kwalijk. Hij constateert verbijsterd dat HRW onlangs te gast was bij het regime in Saoedi-Arabië, één van de allergrootste mensenrechtenschenders van de wereld, om daar fondsen te werven. Dat geld zou vervolgens weer worden ingezet om Israëls acties in Gaza te onderzoeken.
Voor Steinberg is het duidelijk: Human Rights Watch heeft definitief al zijn geloofwaardigheid verloren. De kop van zijn artikel liegt er dan ook niet om (‘From Gulag liberators to Saudi retainers’).

Bron(nen):   National Review