Teleurstelling over ‘machteloze’ Obama

Met de G-20 top eind deze week in het verschiet, en op iets langere termijn de VN-klimaatconferentie, begint de teleurstelling over het presidentschap van Barack Obama tastbaar te worden – ook in Europa. De Europese Unie toont zich veel daadkrachtiger, zowel als het gaat om het milieu als om de hervorming van het financiële systeem, zo schrijft Steven Hill in The Guardian. Ook andere Europese commentatoren worden kritischer over de opvolger van de verguisde George Bush.
In Europa groeit de irritatie over het gebrek aan leiderschap, zo stelt Hill, inzake het klimaat. Obama had beloofd veel meer werk te maken van de opwarming van de aarde, maar de nieuwe Amerikaanse regering wil zich naar vewachting opnieuw niet commiteren aan doelstellingen voor verminderde CO2-uitstoot.
EU-landen zullen tijdens de G-20 in Pittsburgh ook met voorstellen komen om de bonuscultuur in de financiële wereld aan banden te leggen, in ieder geval zodanig dat niet zo zeer korte-termijnwinsten worden beloond maar juist lange-termijnresulaten. Ook op dit punt neemt Obama een aarzelend standpunt in.
"Veel leiders en aanhangers beginnen zich af te vragen wat de kloof veroorzaakt tussen de Barack Obama van de verkiezingscampagne en de Obama die ze in het Witte Huis zien.  Bij velen ontstaat het idee dat de president wellicht niet beschikt over de vaardigheden om zelfs zijn eigen doelen te verwezenlijken."
Het harde commentaar van Hill staat niet op zichzelf. Eerder deze week vroeg Edward Lucas zich in The Daily Telegraph af of Obama wel over de vereiste kwaliteiten beschikt om zijn presidentschap tot een succes te maken. Lucas verbaasde zich onder meer over de concessies die regering-Obama heeft gedaan aan Rusland, Iran en Noord-Korea zonder daar iets voor terug te krijgen (zie tweede link).
Een van de meer kritische commentaren op het leiderschap van Obama verscheen eerder in het BLOG op deze site, van de hand van Dirk Jan van Baar (zie derde link).

Bron(nen):   The Guardian  The Daily Telegraph  Welingelichte Kringen