Lomborg: mislukking Kopenhagen is een zegen

Bjorn Lomborg is de schrijver van 'Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming' (2007) en al jarenlang een gezaghebbend spreker/schrijver over klimaatproblemen. 
Vandaag schrijft hij in The Wall Street Journal dat de klimaathype ons het zicht beneemt op de echte grote problemen waar de aarde mee heeft te kampen. Zijn eigen Copenhagen Consensus Center deed de afgelopen weken onderzoek onder arme mensen op allerlei plekken op de aarde met de vraag: wat zit u het meest hoog? 
Iemand in Zambia zei: als ik morgen dood kan gaan aan malaria, wat kan me die opwarming van de aarde dan schelen? Iemand in Bangladesh: mijn kinderen hebben niet genoeg te eten, aan de opwarming denk ik helemaal niet. Iemand in Tanzania: dat er geen sneeuw op de Kilimanjaro ligt maakt niet uit als de mensen die hier wonen allemaal aids hebben.
Zeker, het klimaatprobleem tast andere problemen aan (watergebrek bijvoorbeeld), maar het is niet zo dat met de bestrijdig van CO2-uitstoot de grote problemen van de wereld zijn verdampt. 
Malaria is tot op zekere hoogte goed te bestijden (meer muskietengaas) maar dat kost geld en er dreigt nu te gebeuren dat al het geld voor arme landen naar de klimaathoek verdwijnt. Veel hulpverleners en aanverwante oranisaties zoals Oxfam zijn in de ban van het groene geloof en veel hulpplannen vergroenen bliksemsnel. Ten koste van reguliere hulp.  
De vele, vele miljarden die nu naar het klimaat dreigen te gaan, zullen nooit kunnen worden aangewend voor acute steun aan mensen met malaria en aids. En echt, dat is veel doelmatiger en ook urgenter, zo beweert Lomborg.
Om die reden zou het mislukken van een akkoord in Kopehagen een 'blessing in disguise' zijn.

Bron(nen):   The Wall Street Journal