Stop subsidiëren bedrijfsleven

MIss Moneypenny (foto) maakt op de site van Elsevier korte metten met de roep om zogenaamde insustriepolitiek, die weer de kop opsteekt. Aanleiding: de strop die luchtvaartmaatschappijen ondervinden van de aswolk boven IJsland en de pogingen om daarvoor gecompenseerd te worden door de overheid. 
Wat Moneypenny betreft vergeefse moeite. Bedrijven moeten zelf maar zien hoe ze hun tegenslagen te boven komen. Het is, zo betoogt ze, verstandig in goede tijden geld opzij te leggen dat je kunt aanspreken als er tegenvallers zijn. Stel dat de overheid in een dergelijk geval over de brug komt, dat is voor ondernemers die hun zaakjes minder goed op orde hebben een aanmoediging om halfslachtig voort te gaan op de ingeslagen weg.
Elsevier heeft het niet zo begrepen op de Nederlandse ondernemer die graag in Den Haag de hand ophoudt en hardop terugverlangt naar de goede oude tijd dat het ministerie van Economische Zaken een groot en machtig instituut was dat weinig anders deed dan dode bedrijfstakken in leven houden met honderden miljoenen aan steun. 
Laat zwakke bedrijven lekker kapot gaan, stelt Moneypenny, is goed voor de economie, en ze citeert de Amerikaanse investeerder Warren Buffett die ooit zei: "Als het eb wordt, zie je wie zonder zwembroek hebben gezwommen."
Opvallend trouwens hoe hier te lande weldoorvoede ondernemers en arme sloebers in zekere zin op elkaar lijken: beiden willen graag dat de overheid ze indekt tegen iedere mogelijke tegenslag.

Bron(nen):   Elsevier