Hebben de VVD-leden eigenlijk nog wat te zeggen over het regeerakkoord?

NRC Handelsblad meldt dat VVD-prominent Pieter Winsemius er niet zeker van is dat hij zich kan vinden in een regeerakkoord waarbij “rechts Nederland de vingers zou aflikken”, de enige inhoudelijke mededeling van VVD-leider Mark Rutte over het formatieproces tot nu toe.
Zijn zorgen uit hij in een open brief aan Mark Rutte. “Op de agenda staan uiterst principiële en ook controversiële onderwerpen die niet op het netvlies konden staan van vele VVD-stemmers onder wie mijn liefhebbende. En ikzelf.”
Winsemius, oud-minister van VROM in de kabinetten Lubbers-I en Balkenende-III, laakt in de brief vooral de radiostilte die het VVD-bestuur heeft opgelegd. Juist nu alles erop wijst dat de liberalen gaan samenwerken met de controversiële PVV moet er volgens hem openheid van zaken gegeven worden. Net als in het CDA gebruikelijk is pleit hij daarom voor een raadpleging van VVD-leden. “Kijk, een verzoek om radiostilte wordt problematisch als in dat vervolgtraject van een onverhoopt regeerakkoord geen ruimte wordt geboden voor beïnvloeding maar veeleer de ‘applausmachine’ op volle kracht wordt aangezet. Het jongvolk in je fractie weet dat misschien nog niet, maar dat is ‘oude politiek’; het niet serieus nemen van achterbannen is een van de hoofdoorzaken van de verwijdering tussen politiek en burger. Het is, zeker binnen een liberale partij die hecht aan een kleurrijk palet van meningen, ook een zonde.”

Bron(nen):   NRC Handelsblad