Zo krijg je beste immigranten

Het is een raar gezicht hoe in allerlei Europese landen immigranten worden geweerd en veel politieke partijen zich tegen immigratie verzetten - dat zie je in Zweden, Frankrijk, Duitsland, Nederland - eigenlijk zie je het overal.
Het is een raar gezicht, want in allerlei ambiteuze bedrijven zijn werknemers van over de grens hard nodig. 
De oorzaak van de onvrede is in de meeste gevallen dat kansarme immigranten massaal deze kant op kwamen, voor veel problemen zorgden, met als gevolg dat hoogwaardige immigranten nu moeilijk binnenkomen.
Is daar iets aan te doen? Jawel, zegt Irwin Stelzer in The Daily Telegraph. 
Immigranten die niks bijdragen, moet je natuurlijk weren. Immigranten die wel een bijdrage aan het land leveren, jagen de kosten omhoog van onderwijs, gezondheidszorg en wat al niet. Laat de bedrijven waar deze nieuwkomers gaan werken, voor de kosten opdraaien. Wie een buitenlandse werkkracht haalt, betaalt de staat een bepaald bedrag. Dat is fair en het vermindert de irritatie. 
Verder is het zaak de grenzen goed dicht te houden voor illegalen - en dat kan veel beter dan nu het geval is.

Bron(nen):   The Daily Telegraph