Bijzonder: Peter Middendorp schrijft gedenkwaardige columns. Zoals deze over Gerd Leers

Van de rechter mag Gerd Leers, minster van Asiel en Integratie, geen asielzoekers naar Griekenland terugsturen, die via dat land de EU zijn binnengekomen, want daar worden zij niet goed behandeld.
De Volkskrant schreef: ‘Dit is niet de eerste tegenvaller voor Leers.’ Dat was op zich goed uitgedrukt, al had ik de voorkeur aan het woord ‘nederlaag’ gegeven. Het past beter bij hem, en het is een mooier woord.
Eerst probeerde hij een moeder en haar kleine kinderen te scheiden, om de moeder te chanteren mee te werken aan terugkeer naar Angola. Om redenen die voor de hand liggen, vond de rechter dit geen goed idee.
De minster wees er nog op dat hij niet zelf op het idee van chantage was gekomen, maar het beleid van zijn voorganger voortzette. Maar als wij een kind in elkaar slaan, kunnen we ons niet vrijpleiten door te zeggen: ‘Deze was al mishandeld.’
Ook bij zijn pogingen het bekende meisje Sahar naar Afghanistan te sturen, stuitte Leers op juridische bezwaren. Sahar is veertien, hier opgegroeid, zit op het gymnasium, maar kan zich volgens Leers nog prima ‘aanpassen aan de Afghaanse cultuur’, de boerka dus. Dit was niet zo’n mooie opmerking; op het internet is hij er ruimhartig over uitgescholden.
De nederlagen van Leers zijn bijzonder, de wijze waarop hij ze in ontvangst neemt is dat helemaal. Meteen na de nederlaag kijkt hij ons door gesloten ogen aan. Heel langzaam komen de oogleden omhoog. Alsof het hem aan macht ontbreekt de ogen volledig te openen, blijven de oogleden halverwege de oogballen hangen, en wordt ons een blik op zijn donkere, droeve blik gegund. Zo staat hij voor ons, hij kan niet anders.
Het is een heilig, bijna katholiek soort lijden. Ergens is er zelfs iets van genot te zien. We weten natuurlijk niet of hij het erom doet, bewust de nederlagen zoekt, maar kunnen wel vaststellen dat de nederlaag en Leers een goede combinatie vormen. De nederlaag staat hem goed. De nederlaag staat hem uitstekend. Zijn gezicht lijkt voor de nederlaag ontworpen.

Iedere dag schrijft deze columnist in De Pers. Je zou eigenlijk iedere dag even moeten gaan kijken. Iedere dag staat onder deze link de verse krant.

Bron(nen):   De Pers