Polyamorie zou erkend moeten worden als samenlevingsvorm

De discussie speelt in Canada, maar zou net zo goed hier gevoerd kunnen worden. 'Het Canadees verbod op polygamie criminaliseert gezonde relaties met meerdere partners', aldus een advocaat die de Canadese Polyamorie Advocacy Association (CPAA).

Polyamorie betekent dat je van meer dan 1 persoon tegelijk houdt. Deze liefde uit zich in relaties waarbij vriendschap, intimiteit, een emotionele band, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit ingrediënten zijn. Voorstanders benadrukken dat verhalen over misbruik in een polygame sekte allesbehalve representatief zijn voor het leven van honderden polyamoristen in Canada, die een gewone, gelijkwaardige en sociaal geaccepteerde relatie hebben. De overheid negeert polyamorie in de discussie over polygamie, terwijl er geen bewijs is dat polyamorie schadelijk is.

Juristen hebben tegenstrijdige meningen over de vraag of multi-partner relaties buiten een religieuze context in strijd zijn met de wet. Volgens sommigen kan polyamorie worden erkend als mannen meerdere vrouwen hebben, maar niet als vrouwen meerdere mannen hebben of als er sprake is van homoseksuele relaties. De federale regering zegt dat polyamorie alleen binnen de wet valt na een formele huwelijksvoltrekking. Verder vinden ze dat het niet mogelijk is om in de wet een onderscheid te maken tussen 'goede' en 'slechte' polygamie. De advocaat van de CPAA is van mening dat dit kan door de partners een 'verklaring van gendergelijkheid' te laten ondertekenen. Als een man zou vinden dat hij meerdere vrouwen mag hebben, maar zijn partners niet meerdere mannen, zou het feest niet doorgaan.

Bron(nen):   CBC Canada  polyamorie.nl  boek 'Ik hou van 2 mannen'