Volgens Martin Bosma (PVV) waren we ooit slaven van Marokko…

De column van Martin Bosma in NRC is te bijzonder om niet te lezen. De integrale tekst. Oordeel zelf.
Je hebt slavernij en je hebt slavernij. De ene vorm wordt van staatswege herdacht. De andere wordt liever stilgehouden.
Voor de ene vorm van slavernij hebben we drie monumenten, tal van herdenkingen, de Dag van de Slavernij, het gesubsidieerde slavernij-instituut NiNsee, twee minuten stilte in de Tweede Kamer, diepe spijt van de regering, lessen op scholen en de armlastige gemeente Amsterdam, die ‘slavernijreizen’ naar Ghana financiert. In september komt de NTR met een peperdure tv-serie. Die kijkt ook al niet verder dan de gesubsidieerde neus lang is.
Het gaat hier om de trans-Atlantische slavernij. Hoe gruwelijk en weerzinwekkend deze ook was, dit is de vorm van slavernij die precies past in het beeld van de progressieve goedmens – de slechte Europeaan versus de noble savage. Wij dragen schuld. Wij hebben een verleden van schaamte. Wij hebben gezondigd, maar geen nood. Bij de linkse kerk zijn aflaten te over – ontwikkelingshulp, positieve discriminatie en open grenzen. Het zijn goedmakertjes. Misschien leveren deze ons de genade op voor onze zonden.
Een andere vorm van slavernij is politiek minder bruikbaar. Eeuwenlang waren Europeanen het doelwit van drijfjachten van moslims. Volgens professor Robert Davis van de Ohio State University werden meer dan een miljoen mensen in Europa tot slaaf gemaakt. Vaak werden ze gevangen op zee. Soms werden ze buitgemaakt bij invallen. Ineens verdwenen complete dorpen, of je dochter. Hele streken raakten ontvolkt, of leefden in angst. Michiel de Ruyter hield strafexpedities om deze Barbarijse zeerovers, de rifpiraten, te bestrijden. De Staten-Generaal onderhandelde met de slavenhouders. In kerken bestonden slavenkassen om onze mensen terug te kopen.
In mohammedaanse handen wachtte de christen-slaven een gruwelijk lot – mensonterende dwangarbeid, een verblijf van decennia op een galeischip en mishandelingen in steengroeven. De slaven waren toch maar kafirs – ongelovigen. De islam heeft het niet zo op deze inferieure wezens. ‘Profeet’ Mohammed, volgens de islam de ‘perfecte mens’, was zelf een enthousiaste slavenhouder en -veroveraar. Een abolitionistische beweging bestond wel in christelijke landen en niet in de dar-al-islam.
De jacht op Europeanen maakte deel uit van de eeuwen durende, islamitische slavenjacht. Die eiste vele miljoenen slachtoffers. Islamkenner Bill Warner komt tot 24 miljoen. Van de slaven die uit zwart Afrika zijn weggehaald, is zeker tachtig procent door moslimhanden gegaan, schrijft de Vlaamse arabist Koenraad Elst. Het zijn allemaal dingen die we ons liever niet herinneren. Ze zijn te pijnlijk en te confronterend. We kennen de lange tenen en de korte lontjes. Laten we het maar gezellig houden. Het gaat om een ‘kwetsbare groep’, dus kijken we liever de andere kant op. Diversiteit is ons dogma.
Zou de NTR, in haar serie over ‘de’ slavernij, uitleggen waarom de Italiaanse kust eeuwenlang werd geplunderd? Zou het vertellen over de moslimraids, tot aan IJsland toe, waarom zelfs in Engeland mensen in angst leefden en waarom op Sicilië oudere mensen nog uit hun familieoverlevering kunnen verhalen over duizenden mohammedanen die verschenen en hun halve dorp meenamen? Zou de NTR Peter Hollander aan het woord laten? Hij vertelde op 23 december 2008 in deze krant dat hij een nazaat is van een Nederlandse slaaf, bevrijd in 1816 te Algiers. Het NiNsee wees hem de deur – verkeerde slavernij, verkeerde daders.
Onze regering betuigde diepe spijt voor ‘de’ slavernij. Zou het niet leuk zijn als al die vrolijke, progressieve regeringen die nu allemaal in Barbarije aan de macht komen dankzij die inspirerende Arabische Lente – kuchkuch – eens hun excuses aanbieden voor de eeuwenlange islamitische slavenjacht? Mag ik raden?
Die regeringen worden helemaal niet gezellig. Van de zeejihad zullen ze nooit afstand nemen. Het behoort tot de kern van hun ideologie. Excuses is voor slappe westerlingen vol met cultureel-marxistische zelfhaat en niet voor moslims.
Over een paar weken is het de Dag voor ‘de’ Slavernij. Voor die tijd gaat zowel het Ninsee als de NTR onder het subsidiemes. We zouden eigenlijk een deel van het vrijkomende geld moeten gebruiken voor een monument voor onze vergeten slaven.