Eurotop: En wat gebeurt er als ze er niét uitkomen?

Dit was, zo werd een week geleden aangekondigd, de week van de waarheid. Die waarheid zou ook kunnen zijn dat het probleem groter is dan de leiders van Europa. Het is heel wel denkbaar dat ze er niet uitkomen. Volgens de deskundigen die Der Spiegel raadpleegde zijn er dan - grofweg - twee scenario's:
1. Er komt een vertrouwenscrisis op de financiële markten waarbij de crisis die ontstond door de val van Lehman Brothers bleek afsteekt. En, net als toen, zal onder die druk, de bereidheid ontstaan om te doen wat al een jaar eerder had moeten gebeuren. Alleen tegen een zeer hoge prijs. In geld, maar vooral in welvaart en welzijn. De crisis zal diep zijn en lang duren.
2. De ECB neemt het heft in handen en zet alle middelen in om de crisis te bezweren. De ECB kan de banken redden en de zwakke landen behoeden voor instorten. Eenduidig leiderschap, dat van de ECB kan nog voor een uitweg zorgen.
Dan wordt Europa tenslotte toch nog geregeerd vanuit Duitsland. Door een Italiaan vanuit Frankfurt. De as van de redding.

Bron(nen):   Der Spiegel