Rare uitspraak van Nederlandse rechter: God is belangrijker dan de wet

In oktober spoedde een 22-jarige gelovige jood zich op zaterdag over straat. Bij controle kon hij geen ID tonen. Boete, zei de controleur. Sabbat, zei de Jood. Want op Sabbat mag een Jood niet veel van Jaweh. Hij mag niet met een heel ei lopen (wel een half ei) en niet met wereldse documenten. De man wilde de 150 euro boete niet betalen, want hij vond dat de Nederlandse wet hem niet kon dwingen zijn goddelijke wet te overschrijden.
En de rechter gaf hem gelijk
De kantonrechter in Den Haag ontsloeg vorige week de orthodox-joodse man van rechtsvervolging.De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout in De Telegraaf. Deze principiële uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere religies. En andere gebruiken. Wat bijvoorbeeld met de Boerka? Of met vrouwenbesnijdenis? Of met het van een flat gooien van homo's?

Bron(nen):   De Telegraaf