Volgens Fred Teeven is Nederland alweer vol

Teeven ziet weer een grote toestroom van asielzoekers. Zo veel dat hij alarm slaat: de asielzoekers zouden niet meer passen. Teeven heeft het over 6000 nieuwkomers per maand. Het zou (dit keer) vooral gaan om Syriers. Het is opmerkelijk omdat Teeven in mei precies hetzelfde zei. Toen ging het om Ethiopiërs. Ook die zouden met duizenden toestromen. Toen bleek later dat er helemaal niets aan de hand was. Loos alarm of stemmingmakerij.   Overigens  zou het niet zo'n wonder zijn als er van de 3 miljoen Syriers die op de vlucht zijn voor de dood ook een paar duizend hier terecht komen. Als daardoor het systeem vastloopt, dan moet er een ander systeem komen

45 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Zmirlap

  Nog steeds

 2. Vogelbeest

  Niet alleen volgens Teeven. En iedereen die vindt dat dat anders zit mag zelf de rekening betalen. Maar niet meer van mijn belastinggeld aub.

 3. Erland

  Nederland is al jaren te vol en helemaal voor dat kansloze volk uit Eritrea. Dicht die poort!

 4. kletsmajoor

  De vorige keer was er weldegelijk wat aan de hand maar nadat er aandacht voor kwam nam de toestroom plotseling snel af (danwel de stromen verlegden zich naar andere landen). Vermoedelijk werden de mensensmokkelaars kopschuw door de aandacht.
  http://nos.nl/artikel/656741-instroom-asielzoekers-fors-gedaald.html

 5. gehakstegrutto

  Ze hebben in Drenthe nog wel een onderkomen wat al ruim 70 jaar leeg staat, stop ze daar maar in.

  • Calhoun84

   Wel laf om deze opmerking anoniem te maken, inhoudelijk ga ik er geen woord aan vuil maken.

   (in antwoord op gehakstegrutto)
 6. DisquJohn

  Moeten de steden voor 100% allochtoon worden? Is links dan eindelijk tevreden…?!
  Geïnspireerd op de titel van een boek over Duitsland: Nederland schaft zichzelf af……

 7. Calhoun84

  En er is nog steeds ruimte voor vluchtelingen, zeker uit Syrie.

  • Windows 8

   Jij zorgt voor hen? Onderdak, eten, …

   (in antwoord op Calhoun84)
   • AT

    Onze ongelooflijk rijke maatschappij heeft genoeg buffer voor het zorgen voor duizenden asielzoekers. Er worden honderden duizenden asielzoekers in de arme regio opgevangen daar, en wij zouden dit niet kunnen? De harteloosheid en het egocentrisme van veel Nederlanders is schokkend.

    (in antwoord op Windows 8)
    • Windows 8

     Jij mag dat, met jouw centen.

     (in antwoord op AT)
     • AT

      Dat gebeurt ook, met mijn centen. En ik geef nog extra aan ontwikkelingshulp ook.

      (in antwoord op Windows 8)
    • kletsmajoor

     Onze maatschappij lijkt rijk als je alleen naar de inkomsten kijkt. De uitgaven zijn echter hoger dan de inkomsten en daardoor zitten we al in de problemen (te hoge schulden). Die buffer waar jij het over hebt is er helemaal niet.

     De enige manier om vluchtelingen structureel te helpen, is ze helpen hun land op orde te krijgen zodat er economische groei kan komen. Het is in dat licht een groot probleem dat er zoveel mensen die landen verlaten omdat laag- en nietopgeleiden hier nauwelijks een bijdrage kunnen leveren, terwijl ze dat in een opkomende economie wel kunnen (want veel handwerk nodig). Dat ook de weinige hoogopgeleiden hiernaartoe komen is een dubbel verlies voor die landen. Een vredesmissie naar de vluchtelingenlanden is zo bezien een veel betere optie dan alle vluchtelingen binnenlaten met als gevolg steeds hogere kosten (verzorgingsstaat) voor onze economie.

     (in antwoord op AT)
     • AT

      Wij moeten als volk niet alleen naar de economische balans van het land kijken, we moeten eens kijken naar wat wij hier allemaal bezitten. Dan is die buffer gigantisch vergeleken bij de armoede elders. Het is schandalig hoe wij hier in weelde tieren (deels en wat wij graag ontkennen ten koste van anderen) en nog durven te beweren dat we het niet zo goed hebben zoals u doet.

      Inderdaad ben ik het met u eens dat de beste oplossing is om structurele hulp in de regio te bieden, maar als je de problemen even in het grotere geheel bekijkt heeft het westen een flinke hoeveelheid boter op zijn hoofd en daarmee verantwoordelijkheid. We hebben zeer lange tijd de macht gehad in delen van Arabië (Fransen en Engelsen) en in Afrika, daarna hebben we daar dictators in het zadel geholpen om indirecte controle uit te oefenen. Vervolgens steunen we zeer gewelddadige opstandelingen die zich vervolgens tegen ons keren (IS).

      Zolang wij door omstandigheden niet in staat zijn om ‘structurele hulp’ te bieden is het wel zo menselijk om met al onze gezamenlijke welvaart mensen op te vangen uit kapotgeschoten dorpen en steden. Het lost niets op, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is misschien het minste wat we op korte termijn kunnen doen voor individuen.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      De bezittingen die je noemt staan tegenover de schulden. Als we die bezittingen zouden weggeven, zijn we failliet. Als wij niet naar onze economische balans kijken, ruïneren we onze economie en dan kunnen we onszelf niet eens meer helpen, laat staan vluchtelingen.

      De schuld van de hele wereld inclusief het verleden op onze schouders nemen is onzinnig. Niemand die vandaag leeft, is verantwoordelijk voor dingen die gebeurd zijn in het verleden. We kunnen wel leren van wat er vroeger fout is gegaan (voor zover we dat begrijpen) en proberen nu verstandige keuzes te maken. Helaas kan niemand in de toekomst kijken, dus wat vandaag een verstandige keuze is, kan over 20 jaar een fout blijken. Helaas…

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Oh we hebben hier in NL zo’n overdadigheid in welvaart dat we per hoofd van de bevolking best wat kunnen missen voor een klein stukje verbetering elders. U zult vast wel begrijpen dat ik het niet heb over het opgeven van alles dat wij hebben, ik ageer alleen tegen het algemene idee dat ons land in onbalans raakt zodra wij iets meer vluchtelingen opnemen. Daar bovenop erger ik mij dood aan het geklaag in NL over crisis of noodsituaties in ons land.

      Ik bekijk dingen altijd vanuit een groter perspectief. Ja, er zijn hier ouderen die zorg nodig hebben. Ja, er zijn mensen werkeloos. Ja, ons nationale huishoudboekje is nog lang niet op orde. Maar om dit te vertalen in ‘wij kunnen niets missen want we hebben het zelf zo zwaar’ is in de context van de verdeling van welvaart in de wereld een gotspe. Nederlanders hebben werkelijk geen, nul komma nul, besef van wat een ongelooflijke rijkdom en zekerheid we hebben in dit land.

      En als land / werelddeel verantwoordelijkheid nemen voor gedaan leed waardoor deels anderen lijden is verre van onzinnig. Het gaat niet om een schuldbekentenis, het gaat om sec humaniteit. Onze mentaliteit in andere werelddelen is zoiets als ongevraagd bij iemand op een feest komen, de boel verbouwen en de koelkast leegdrinken, en dan zeggen dat ze het zelf maar op moeten ruimen want het feest is toch al verleden tijd, dus oude koeien.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Je kan wel vinden dat de welvaart in Nederland overdadig is, maar het ontgaat je kennelijk dat die welvaart toch maar een precair economisch evenwicht is. Bij aanhoudend te hoge uitgaven is het snel afgelopen (recent voorbeeld: Venezuela). De kosten van ontwikkelingshulp en immigratie, zowel financieel als maatschappelijk, gaan ons boven het hoofd groeien bij ongewijzigd beleid, te meer omdat de vergrijzing er voor zorgt dat er weinig economische groei zal zijn de komende decennia. Niet alleen in Nederland maar in het hele Westen + Japan + China.

      In je “groter perspectief” ga je er aan voorbij dat er al meer dan 50 jaar getracht wordt “goed” te doen met ontwikkelingshulp, humane vluchtelingen- en asielwetgeving, etc., maar de resultaten zijn abominabel. Ik zou willen dat dat zonder opgelegd schuldgevoel en morele donderpreken onder ogen wordt gezien en dat er keuzes worden gemaakt op rationele gronden en niet op emotionele gronden.

      PS: Je vergelijking met een feestje laat buiten beschouwing dat we al 50 jaar “schadevergoeding” betalen maar dat de ontvanger het geld verjubelt en achterover drukt i.p.v. zijn huis ermee te repareren en de koelkast weer te vullen.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      U begrijpt volgens mij niet dat ik niet doel op de overheidsbegroting, maar op onze welvaart in het algemeen; onze bezittingen, luxe, mogelijkheden, zekerheden, veiligheid en noem alles maar op. Ik bespeur in het gros van de opmerkingen over asielbeleid geen rationele overwegingen m.b.t. ons nationaal huishoudboekje, maar een persoonlijke angst om maar een fractie van onze verworven levensstandaard te moeten inleveren. Ik ga nu dus niet in discussie over de begroting omdat het zo helder als glas is dat we deze op orde moeten brengen alvorens anderen te helpen. Overigens is dit de actuele situatie maar wat betreft internationaal humanitair beleid gaat het mij meer om een principe. En ik ben een zeer rationeel persoon dus zit hier niet sec een emotioneel betoog te houden.

      De vraag is of wij werkelijk niet op het vlak van onze levensstandaard wat kunnen missen, daar zeg ik persoonlijk ‘ja’ op. Wij hier in NL hebben het heel goed getroffen en te vaak beseffen wij dit niet.

      Uw opmerkingen over nutteloze ontwikkelingshulp zijn een iets te simpele voorstelling van zaken. Het is niet zozeer dat ontwikkelingshulp abominabel slecht is, het probleem is slechte ontwikkelingssamenwerking waardoor inefficiëntie optreedt. Maar al te vaak wordt Westerse hulp ingezet zonder goed overleg met lokale experts. Er wordt vanuit blinde weldadigheid (en houding ‘wie betaalt bepaalt’) een programma opgezet waardoor veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Maar al te vaak komt de hulp niet aan daar waar het nodig is, niet omdat het concept van ontwikkelingshulp slecht is, maar de uitvoering ervan.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Door je eigen, vage definitie van welvaart te maken, kun je natuurlijk altijd je eigen gelijk construeren. Maar het maakt discussie onmogelijk.

      Met je “analyse” van de mislukte ontwikkelingshulp leg je ook een rookgordijn. Als het al 50 jaar niet lukt ontwikkelingshulp goed uit te voeren wordt het tijd te concluderen dat het concept niet deugt

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Aan het begrip welvaart en mijn definitie daarvan is niets vaags, u wil het alleen niet accepteren als een legitieme redenatie.

      Daarnaast is mijn opmerking over ontwikkelingshulp geen ‘analyse’ maar een feit. Ontwikkelingshulp is wat anders dan ontwikkelingssamenwerking. De laatste werkt niet altijd goed, het falen van de eerste is daar het gevolg van. Dat maakt ontwikkelingshulp als principe nog geen onzinnig iets. Overigens was u ook van mening dat: ‘De enige manier om vluchtelingen structureel te helpen, is ze helpen hun land op orde te krijgen zodat er economische groei kan komen.’ Hier vind u ontwikkelingshulp wel degelijk nuttig, of kwam het voor dat moment even beter uit?

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Slappe hap, AT. Je goochelt alleen maar wat met definities en interpretaties maar zegt niets.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      U begrijpt het gewoon niet. Dat is niet erg, maar u moet het probleem dan niet bij mij leggen.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Natuurlijk. Het zijn altijd de anderen die het niet begrijpen.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Niet altijd, er zijn heel veel dingen in de wereld die ik ook niet begrijp. Feit is alleen dat ik een opmerking plaats over de welvaart in onze samenleving en dat ik uit principe vind dat we door die welvaart meer behulpzaam kunnen zin. Het botte egocentrisme stoort mij enorm. U begint over de overheidsbegroting om aan te geven dat we niet zo welvarend zijn. Dat zijn simpelweg twee verschillende discussies. Op het vlak van de overheidsbegroting heb ik u gelijk gegeven, op het vlak van welvaart lijkt u mij niet te begrijpen.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Dit is een discussieforum. Je kunt hier je ideeën en argumenten uitproberen op anderen of nieuwe ideeën opdoen. Het draait niet per sé om waarheidsvinding. Het is altijd mogelijk dat je argumenten niet aanslaan of verkeerd begrepen worden. (Zo haak ik meestal af bij morele hoogdraverij of gesteggel over betekenis van woorden.) Maak je er niet druk om als je niet expliciet gelijk krijgt.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Daar zijn we het helemaal eens! Ik kom hier om lekker over ideeën en mening te sparren met anderen. Het gaat mij ook niet om het willens en wetens gelijk krijgen. Eerlijk gezegd interesseert mij dat totaal niets. Ik ga alleen door met mijn punt verduidelijken als anderen aangeven het niet duidelijk te vinden of mij ‘beschuldigen’ van vaag gebrabbel terwijl ik denk dat er gewoon een communicatiestoornis is. En wat u bijvoorbeeld ‘morele hoogdraverij’ noemt is voor mij weer een normale manier van denken over humanitaire zaken.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Mooi dan daarover geen misverstand.

      Als je het gevoel hebt dat er een misverstand is, kan het natuurlijk ook zijn dat je geen helder betoog hebt of misschien dat je echt geen gelijk hebt. (Ik wil niet zeggen dat dat in dit geval zo is maar die mogelijkheid is er altijd.)

      Mijn bezwaar tegen een morele lading aan argumenten geven is dat het al snel lijkt of de schrijver zich moreel verheven voelt boven degene die hij aanspreekt. Dat geeft meteen irritatie. (Het Femke Halsema-effect.)

      (in antwoord op AT)
    • marianne martens

     voel me zo opgelucht dat u dit schrijft, ben het met u eens al zeker 20 jaar worden andersdenkenden, anders voelenden en vooral vluchtelingen in dit alnd op een schandalige manier behandeld. het topje van de ijsberg krijgen we te horen bij de rest zou je denken meteen naar het Strafhof met het Nederlandse volk.

     (in antwoord op AT)
   • Calhoun84

    Ik ben niet te beroerd om tijd en geld in mijn medemensen te stoppen, dus als dat nodig is om deze mensen een waardig leven te geven dan zet ik mij daar met alle liefde voor in.

    (in antwoord op Windows 8)
    • Windows 8

     Dat mag en om dezelfde reden moet ik de keuze hebben dat NIET te willen met mijn centen.

     (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Ik ben het ook wel eens niet eens met de verdeling van de belastingcenten. Ik vind dat eerlijk gezegd niet echt een argument om tegen opvang te zijn.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Zolang jij alles bekostigd en je leven lang persoonlijk verantwoordelijk bent voor de schade aan de maatschappij die er uit voortvloeit, ik ook niet.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Is goed, dan spreken we dat af….

      (in antwoord op Windows 8)
     • Windows 8

      Zeggen is makkelijk, ondertussen draait de maatschappij op voor de kosten en ondergaan de misdaden.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • Pvv4ever

      Inderdaad dat hij medemenselijkheid toont is zijn verantwoordelijkheid. Daar gaan wij hem niet bij helpen. Moet je nagaan wat het ons gaat kosten.

      Maar laten we wel even duidelijk zijn Ik ben wel menselijk voor onze mensen, want wij zijn hardwerkende Nederlanders die niet crimineel zijn. Medemenselijkheid hangt onder andere af van of je Nederlander bent of niet.

      (in antwoord op Windows 8)
     • Calhoun84

      “want wij zijn hardwerkende Nederlanders die niet crimineel zijn”

      U en ik misschien, maar wanneer je met uitkeringsgerechtigden werkt dan geef je je ogen de kost over hardwerkende Nederlanders. Maar dat komt natuurlijk omdat de Polen en de Turken onze banen inpikken 😉

      (in antwoord op Pvv4ever)
    • Pvv4ever

     Medemens? Mag je dat wel zo noemen zijn het niet barbaren uit islamitische landen? Het is een uitgavepost. Kosten zijn belangrijker dan menselijkheid.

     (in antwoord op Calhoun84)
     • Calhoun84

      Op dit moment vind ik de meeste moslims in Nederland in ieder geval menselijker overkomen dan jou.

      Het zijn trouwens niet alleen moslims, tegenwoordig zie je ook geregeld christenen die gevlucht zijn. Maar ja, ze zien er uit als moslims en komen uit een inferieure cultuur dus ik weet niet of dat een verschil maakt voor je.

      (in antwoord op Pvv4ever)
  • Windows 8

   “Nederlandse gemeenten moeten dit jaar nog 10.000 vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning aan een zelfstandige woning helpen. Dat gaat nooit lukken”

   Hoeveel hebt u er al opgevangen?

   http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/09/prop_asielzoekers_bij_elkaar.html

   (in antwoord op Calhoun84)
   • Calhoun84

    Stichting vluchtelingenwerk heeft bij ons een aantal gezinnen aan een woning geholpen en daarnaast ondersteuning geboden aan deze gezinnen. Er is nog steeds ruimte voor meer gezinnen alleen is er een tekort aan vrijwilligers.

    De kop gaat overigens verder ” Dus moeten ze met meerdere personen tegelijk bij elkaar gepropt worden in een eengezinswoning.”. Oftewel, er is nog steeds ruimte.

    (in antwoord op Windows 8)
    • Windows 8

     Je kan ze ook vertikaal stapelen. De vraag is echter, is er ruimte in de maatschappij.
     Die mensen worden me opgedrongen.

     (in antwoord op Calhoun84)
 8. marianne martens

  Vanochtend in de VK, eigenlijk een cynisch bericht. Teeven heeft geen plaats meer voor vluchtelingen, gelardeerd met dezelfde foto. Geen plek meer. Nogal wiedes alles is wegbezuinigd, de mensen zijn onder begeleiding naar hun chaos- land teruggeschopt onder begeleiding van militaire politie wat dat kunnen we wel hier, mensen angst aanjagen, in de bureaucratische molen versnipperen, liefdeloos worden bejegend ( een enkele lieverd, is een druppel op een gloeiende geest ). Nederlanders is niet alleen op dit onderwerp door en door rot, de grote onverschilligheid tegenover de medemens is de allergrootste misdaad in deze samenleving.Het gelaat van deze man begint steeds meer op een uitgezakte Peer/Poire te lijken. Men kent deze tekening vast wel uit het geschiedenisboekje.

 9. Burgermans

  De mensen kunnen veel beter in de regio worden opgevangen dan in Nederland.

  • AT

   Dat gebeurt ook massaal. In de regio zijn 3 miljoen vluchtelingen opgevangen, een half miljoen bijvoorbeeld in Jordanië. Het is dus totale onzin wat mensen hier beweren dat wij maar weer mogen opdraaien voor hun zorg en dat landen als Jordanië niets doen.

   (in antwoord op Burgermans)
 10. utsjaermets

  Haha, laat Teeven maar eens afvallen, dan is er vast weer genoeg plek. Flauw, flauw, flauw.

Reacties niet toegestaan