Europa is decadent

Opinie
door Admin
donderdag, 15 oktober 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Een enkele keer kan het leerzaam zijn als vreemde ogen naar je kijken. En dingen zien die jezelf niet of nauwelijks nog opvallen. Wat niet betekent dat het per definitie om onbelangrijke zaken gaat. In The Wall Street Journal doet Daniel Henninger vandaag een poging het oude Europa te begrijpen en zijn conclusie is hard. Europa is een decadent werelddeel. Ik noem een paar elementen, wie alles wil lezen, zie de link.
* Silvio Berlusconi heeft zijn eigen playboyclub en minister Mitterrand beleeft vreemde avonturen in Thailand; * oudedagsvoorzieningen zijn onbetaalbaar en voor jongeren is weinig werk; * miljarden verdwijnen in gekke landbouwsubsidies, maar slechts 5 van de 28 EU-landen komen aan 2 procent van het nationaal inkomen dat wordt aangewend voor defensiedoeleinden; * klimaatsverandering wordt beschouwd als een zaak van de eerste orde; * moeilijke kwesties als terrorisme, Afghanistan en Darfur laat men op z'n beloop;
* de haat tegen de VS is groot als dat land orde op zaken poogt te stellen in Irak.
Het woord decadentie, Henninger vermeldt het ten overvloede, is afkomstig van het latijnse de-cadere wat betekent: ineenstorten