OMT-advies aan kabinet: kinderen weer naar opvang, een beetje naar basisschool en naar sport

De basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs kunnen onder voorwaarden na de meivakantie open, denken deskundigen. Ook mogen kinderen en jongeren weer sporten.

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat
met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. Er is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of de basisschool direct helemaal open kan gaan of dat er begonnen moet worden met halve klassen en de kinderen om en om te laten deelnemen aan onderwijs op school. Het OMT adviseert om te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag,
totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of open gaan.

De middelbare scholen kunnen een maand later open.

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat
met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van georganiseerde
buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen
tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk
waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12
en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand
ertussen

Het verbod op evenementen moet voor langere tijd worden verlengd, zo adviseert het OMT

Lees hier het hele advies van het OMT