Neelie ‘girl power’ Kroes

De kritici die de benoeming van Neelie Kroes tot Eurocommissaris voor mededinging wilden verhinderen, moeten teleurgesteld zijn, zo schrijft The Times in een opvallend positief portret van de Nederlandse 'iron lady'. Kroes is meedogenloos in haar strijd tegen praktijken die eerlijke concurrentie ondermijnen. Ze wacht daarbij niet op wat klokkenluiders haar influisteren, maar is zelf onderzoek begonnen naar het gebrek aan concurrentie in bijvoorbeeld de energiebusiness, de financiële wereld en de farmaceutische industrie. Ze zoekt de grenzen op, en is voorstander van een aanpak die verder gaat dan het bestraffen van slecht gedrag (wat ze ook doet,  Microsoft kreeg een boete van liefst 1,7 miljard euro). Een anti-kartelautoriteit moet volgens haar ook de regelgeving willen beïnvloeden en zo 'het zakelijk landschap' mede bepalen.
Kroes profileert zich nadrukkelijk op haar vrouw-zijn, signaleert The Times, en is ook een uitgesproken voorstander van positieve discriminatie. Twee van haar vier belangrijkste ambtenaren zijn vrouw. Ook heeft Kroes inmiddels aanvaard dat ze een voorbeeld is voor anderen vrouwen. "Ik geloofde nooit zo in rolmodellen, maar het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel vrouwen tegen me zeggen dat ik een rolmodel voor hen ben." En met meer vrouwen zou de zakenwereld ook beter af zijn, stelt Kroes. Want de kredietcrisis die de wereld nu in zijn greep heeft, is volgens haar voor een belangrijk deel toe te schrijven aan te veel testosteron in de bestuurskamer van de grote financiële concerns. "Vrouwen zijn directer, minder trucjes, minder spelletjes en doelgerichter." In The Times wordt Kroes niet tegengesproken.

Bron(nen):   The Times