Dierenbevrijdingsfront geïnfiltreerd

Adrian Radford is zijn naam. Deze voormalige militair en inlichtingenofficier onthult in The Sunday Times dat hij het Dierenbevrijdingsfront heeft geïnfiltreerd. Drie jaar lang heeft hij in Groot-Brittannië informatie doorgegeven aan de politie. Radford komt met zijn onthulling, kort nadat vier kopstukken van de dierenrechtenbeweging tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, variërend van 9 tot 11 jaar cel. Tijdens de rechtszaken was niet duidelijk geworden dat de politie kon beschikken over een infiltrant.
In The Sunday Times vertelt Radford gedetailleerd over drie acties waaraan hij heeft deelgenomen. Een van de doelen was het huis van een hoge manager van Britsh Airways, waar in vijf minuten tijd drie auto's werden vernield, onder meer met verfafbijt. Voor deelname aan die acties had hij toestemming nodig van de politie. De voormalige militair zegt ook diverse acties te hebben gesaboteerd of te hebben voorkomen, waar onder een aanval op de minister van wetenschap.
Radford had de bijnaam 'Kapitein Nancy', dankzij zijn flamboyante karakter en zijn verleden als activist voor homo-rechten. Door zich bij de eerste kennismaking extravagant te gedragen, wist Radford het vertrouwen te winnen van een vrouwelijk kopstuk van het dierenbevrijdingsfront. Hij wist zich vervolgens geleidelijk in de beweging omhoog te werken. Radford heeft tientallen documenten van het Dierenbevrijdingsfront overgedragen aan de politie. Daardoor is onder meer duidelijk geworden dat de dierenbevrijders geld krijgen van legale organisaties die zich inzetten voor dierenbescherming.
Radford meldt in dit artikel niets over activiteiten in Nederland, hoewel bekend is dat er veel contacten zijn tussen dierenbevrijders in Nederland en Engeland. Maar het is goed mogelijk dat dit soort gegevens later alsnog bekend worden, want Radford publiceert binnenkort een boek over zijn belevenissen bij het Dierenbevrijdingsfront.

Bron(nen):   The Sunday Times