Meer armoede, minder beleid

Ook als je werkt, ben je tegenwoordig soms arm. En de overheid doet er niet veel aan.
“Het Amerikaanse begrip 'the working poor' is overgewaaid naar West-Europa. Gaandeweg dreigt er een nieuwe onderlaag van de middenklasse te ontstaan.” Dat stelt Armoedeprofessor Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit in Trouw. Hij nuanceert: “De middenklasse heeft over het algemeen een flink probleemoplossend vermogen. Dus een behoorlijk deel komt er weer uit.”
De overheid moet zich richten op degene die er niet uitkomen. Deze groep kan structureel niet doen of kopen wat gangbaar is in de samenleving. Engbersen: “Het beleid is nu te anoniem, te bureaucratisch. De goede intenties zijn er wel, maar er is een groot verschil tussen de formulering en de uitvoering van beleid. Uitvoeringsinstellingen staan te ver af van de burger.”
Engbersen pleit voor een slimme verzorgingsstaat. Daarin krijgen burgers meer  verantwoordelijkheid en focust de overheid zich op haar kerntaken. “Een beroep doen op de solidariteit en zelforganisatie van burgers kan heel goed werken. Alleen niet voor iedereen. Mensen uit de middenklasse kunnen zich vaak prima organiseren. De onderkant van de samenleving heeft daar echter veel meer moeite mee. Die groep wordt door de bezuinigingen nu dubbel gepakt: zij kan geen informele zorg organiseren en krijgt geen hulp.
Een slimme overheid weet wie op welke manier hulp nodig heeft. Nu er nieuwe risicogroepen ontstaan en de middelen schaars zijn, wordt dat alleen maar belangrijker.”

Bron(nen):   Trouw      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. dhhk

    De overheid moet in rap tempo werken aantrekkelijker maken. Zolang er geen verschil is tussen uitkering en werk, steker nog vanuit de bijstand gaan werken betekent vaak een armoedeval, Zal er ook niets gebeuren. Juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn er veel mogelijkheden om via de belasting weken meer te belonen dan in een uitkering zitten.

Reacties niet toegestaan