De Islam & mensenrechten

Hoe doe je dat: vrienden worden met de Islam en je principes op het gebied van mensenrechten trouw blijven?
President Barack Obama moet het volgende week in Cairo proberen. Dan komt zijn langverwachte speech over de relatie tussen de VS en de Islamitische wereld. En door Cairo te kiezen als plaats om die speech te houden, zal Obama iets moeten zeggen over democratie en mensenrechten. Tenzij hij het bondgenootschap van de grote Islamistische landen zozeer nodig denkt te hebben dat massale schending van mensenrechten in de meeste Arabische en Islamitische landen op de koop moet worden toegenomen.
De onderdrukking van andersdenkenden in Egypte wordt steeds erger. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt zich bij schending van mensenrechten niet neer te leggen, maar in de speech van Obama moet blijken wat dat feitelijk om het lijf heeft.
De New Republic geeft vier punten waar we op kunnen letten. Als de volgende onderwerpen in de speech zitten, dan heeft de Amerikaanse regering oog voor de onderdukking in Islamitsiche staten:

  • Benoemt Obama in zijn speech democratie en mensenrechten als een belangrijke kwestie?
  • Doet hij dat ook in zijn contacten met president Mubarak en laat hij dat de buitenwereld weten?
  • Zoekt hij contact met de oppositie in Egypte?
  • Steunt hij de democratiseringbeweging?

Als aan die vier punten wordt voldaan, vindt Obama democratie en mensenrechten net zo belangrijk als geopolitiek en economie. En zo niet… Nou ja. Dan dus niet

xLDen>nl GoogleC
een
Bron(nen):   New Republic