NRC: Tariq Ramadan staat sterk (Update)

De ontslagen bruggenbouwer Tariq Ramadan gaat zijn gedwongen vertrek in Rotterdam aanvechten, en volgens NRC Handelsblad heeft de islam-kenner daarbij een sterke zaak.
"De indruk dat zijn presentatorschap bij een Iraanse tv-zender ook een stok is om de hond mee te slaan, is moeilijk te vermijden. Het is dan ook niet  gezegd dat dit ontslagbesluit op een fatsoenlijke manier is genomen," aldus de krant in een hoofdredactioneel commentaar. NRC vermoedt dat het ontslag verband houdt met de komende gemeenteraadsverkiezingen ( ‘één probleem minder’) en wijst erop dat Rotterdam onduidelijkheid heeft laten bestaan over de taken van Ramadan.
Ook de Erasmus Universiteit heeft volgens NRC een serieus probleem. Vier maanden geleden verlengde de universiteit nog het contract van Ramadan, en tekende daarbij aan dat de EUR een vrijplaats is voor wetenschappers en zich niet bemoeit met persoonlijke uitspraken van wetenschappers. De universiteit heeft dus ‘een lastig verhaal’.
Het ziet er kortom naar uit dat Tariq Ramadan nog volop kan profiteren van een van die andere verworvenheden van het vrije westen: de afvloeiingsregeling.
Update: In een open brief keren medewerkers van de EUR zich tegen het ontslag van Ramadan. Zie tweede link.

Bron(nen):   NRC Handelsblad  NRC Handelsblad