Furieuze reacties op standpunt Slob, die vindt dat scholen homoseksualiteit mogen afkeuren

Van onderwijsminister Arie Slob mogen scholen homoseksualiteit afkeuren, mits ze een veilig leerklimaat bieden voor álle leerlingen. Dat het een in tegenspraak is met het ander, daaraan gaat de ChristenUnie-bewindsman voorbij. In de Kamer en daarbuiten is furieus gereageerd.

Er zijn reformatorische scholen, die ouders vragen om een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele leefwijze afkeuren. Dat valt, gek genoeg, onder de vrijheid van onderwijs en druist kennelijk niet in tegen het verbod op discriminatie. Sterker nog, minister Arie Slob schaarde zich gisteren achter het beleid. Het benadrukt nog maar eens de vreemde uitzonderingspositie die streng christelijke instellingen nog steeds hebben, hoewel ze allang geen rol van betekenis meer spelen in de samenleving.

De Tweede Kamer reageerde dan ook verbijsterd. Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) stelde: “De minister zegt: vanwege de vrijheid van onderwijs staat het scholen vrij om les te geven naar hun eigen waardepatroon. Maar LHBT zijn is geen waarde. LHBT-levens afkeuren is net zo min een opvatting als racisme of antisemitisme dat is. Hoe zouden we het vinden als daar identiteitsverklaringen over zouden worden afgelegd?”

Groenlinks-voorman Jesse Klaver vindt dat Slob op zijn standpunt terug moet komen. "De school moet een veilige plek zijn voor ieder kind. Dat gaat niet samen met het afwijzen van homoseksuele relaties. Liefde is liefde.” Volgens Rob Jetten (D66) meet de onderwijsminister met twee maten. "Zullen we er ALSJEBLIEFT voor zorgen dat elk kind op elke school zichzelf kan zijn!? Een ‘veilig leerklimaat’ waar je hele zijn wordt afgekeurd bestaat niet.”

Het COC vindt de uitspraak onbegrijpelijk. "Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie”, stelt voorzitter Astrid Oosenbrug in het AD.

Bron(nen):   Trouw  AD