FD: tientallen miljarden extra bezuinigen nodig

Volgens het Financieele Dagblad weet de regering dat er tientallen miljarden extra bezuinigen nodig zijn, maar zegt ze dat nog even niet. Oorzaak: we worden veel ouder dan het regeerakkoord wenst. En dus zullen miljoenen mensen extra improductieve jaren hebben, waarin ze veel kosten.  
In de regel gebruikt het CPB inschattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting van mensen. Het jongste CBS-levensverwachtingscijfer ligt echter gemiddeld 1,5 jaar hoger dan waar het CPB mee rekende voor het regeerakkoord. Mannen worden straks gemiddeld 83,2 jaar (regeerakkoord 81,5 jaar), vrouwen 85,5 (was 84,2).
'De stijging van de levensverwachting gaat verrassend sneller dan we dachten', zegt CBS-demograaf Jan Latten, in het FD. De oorzaken van de stijging ziet Latten vooral in betere medische technieken voor hart- en vaatziekten. Ook zijn er meer hoger opgeleiden dan vroeger. 'Die mensen roken minder, eten gezonder en bewegen meer.' 
Er zijn ook fors minder verkeersdoden, zeker vergeleken met de jaren zeventig. Vooral als het om jonge mensen gaat, tikt dit behoorlijk door in de statistieken. Dat alles leidt ertoe dat veel meer mensen ouder worden.
Om de stijgende vergrijzingsuitgaven het hoofd te bieden, heeft het kabinet vorige maand besloten de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Die maatregel levert 0,7% van het bbp op. Dat is niet eens een druppel op een gloeiende plaat. Het tekort bedraagt nu zes procent van het bbp. 
Om de nieuwe vergrijzingingstegenvaller op te vangen, is volgens berekingen van het FD een overschot van 5 a 6 procent nodig. Dat zou een bezuiniging betekenen van tegen de 70 miljard euro.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad