Israelische minister: ‘boosaardige mensen dienen stokslagen te krijgen.’ (Deut. 25:2

    * 278. Sla geen onschuldige dood. (Ex. 20:13)
    * 279. Ontvoer geen persoon die tot Israël behoort. (Ex. 20:13)
    * 280. Beroof niemand met geweld. (Lev. 19:13)
    * 281. Bedrieg niet. (Lev. 19:13)
    * 282. Laat andermans eigendom je niet misleiden. (Ex. 20:14)
    * 283. Benijdt niet wat van een ander is. (Deut. 5:18)
    * 284. Geef niet toe aan kwade blikken en gedachten. (Num. 15:39)
    * 285. De doodstraf die het Hof laat uitvoeren, zal door onthoofding uitgevoerd worden. (Ex. 21:20; Lev. 26:25)
    * 286. De doodstraf die het Hof uit laat voeren, zal door wurging uitgevoerd worden. (Lev. 20:10)
    * 287. De doodstraf die het Hof uit laat voeren, zal door de brandstapel uitgevoerd worden. (Lev. 20:14)
    * 288. De doodstraf die het Hof uit laat voeren, zal door steniging uitgevoerd worden. (Deut. 22:24)
    * 289. Het lichaam van de terechtgestelde dient publiekelijk opgehangen te worden. (Deut. 21:22)
    * 290. Het lichaam van de terechtgestelde mag 's nachts niet blijven hangen. (Deut. 21:23)

Ook in Israel is niet iedereen opgetogen over het voorstel van de minister van Justitie om de Bijbelse wet in Israel in te voeren als rechtssysteem. De Israëlische minister van justitie Yaacov Neeman heeft opschudding veroorzaakt door te stellen dat de joodse religieuze wet van de Torah  in Israël bindend moet worden. Neeman zei dat de (joodse) Bijbel 'een volledige oplossing biedt voor alles waar we ons mee bezighouden'.De minister deed de uitspraak maandag op een bijeenkomst van rabbijnen. Hij drong aan op herstel van de Bijbelse wetten in al hun voormalige glorie. Enkele rabbijnen verwelkomden zijn stellingname, maar anderen verweten Neeman een antidemocratische gezindheid. Een parlementslid van de oppositie, Haim Oron, waarschuwde voor 'talibanisering' in Israël.
Oppositieleidster Tzipi Livni zei dat ze er niet aan moest denken dan Neeman zijn zin zou krijgen. Een meerderheid van de Joodse inwoners van Israel is niet erg gelovig.
Er zijn verschillende Joodse wetten. Er zijn de tien geboden,  de 613 voorsc hriften van de Mitswot, maar ook de voorschiften van de Halacha.
Een kleine greep:

    * 291. Het lichaam van de terechtgestelde dient dezelfde dag nog worden te begraven. (Deut. 21:23)
    * 292. Accepteer geen losgeld van een moordenaar. (Num. 35:31)
    * 293. Verban degene die per ongeluk een moord heeft gepleegd. (doodslag) (Num. 35:25)
    * 294. Richt 6 steden op als schuilplaats voor degenen die per ongeluk een moord begaan hebben. (Deut. 19:3)
    * 295. Accepteer geen geld van degene die doodslag op zijn naam heeft staan, zodat hij dan van zijn banning vrijkomt. (Num. 35:32)
    * 296. Breek de nek van het vaarskalf zoals het staat voorgeschreven. Dit gebeurt wanneer er in een open veld een moord is gepleegd en de dader onvindbaar is. (Deut. 21:4)
    * 297. Ploeg en bezaai het veld waar de nek van het kalf is gebroken niet. (Deut. 21:4)
    * 298. De dief dient compensatie te betalen en in bepaalde gevallen (denk b.v. aan ontvoering) de doodstraf. (Ex. 21:16; Ex. 21:37; Ex. 22:1)
    * 299. Degene die de lichamelijke letsel toedient, moet een geldelijke compensatie betalen. (Ex. 21:18-19)
    * 300. Leg een straf op van 50 sjekel (Israëlische munt) op de verleider of een onoprechte maagd. (Ex. 22:15-16)
    * 301. De verleider dient met haar te trouwen. (Deut. 22:28-29)
    * 302. Degene die een jonge vrouw verkracht, dient met haar te trouwen volgens de regels die daarvoor opgelegd zijn. Hij zal nooit van haar scheiden. (Deut. 22:29)
    * 303. Leg op de Sjabbat geen straf op. (Ex. 35:3)
    * 304. Gevaarlijke en boosaardige mensen dienen stokslagen te krijgen. (Deut. 25:2)
    * 305. Overschrijd het aantal door de wet vastgestelde stokslagen niet. Bij twijfel, sla niemand. (Deut. 25:3) (CCN43)
    * 306. Spaar de overtreder niet met de voorgeschreven straffen. (Deut. 19:13)
    * 307. Geef de valse getuige dezelfde straf als de veroordeelde. (Deut. 19:19)
    * 308. Bestraf niet degene die onder dwang een overtreding begaan heeft. (Deut. 22:26)

etc.
Er zijn ook nog de wtten van de Halacha, maar dat zijn eerder interne wetten van de Joodse godsdienst en kunnen geen vervanging zijn van het strafrecht, zoals de minister wil.

Enkele onderwerpen die typisch door halachische boekwerken behandeld worden zijn:

 • Tijden van gebedsdiensten
 • Wat is melacha?
 • Schadevergoedingen
 • Leningen
 • Rituele (menstruele) (on)reinheid
 • Wetten met betrekking tot het studeren van Thora (d.w.z. alle joodse boeken)
 • Wie hoeft niet te vasten op welke vastendagen?
 • Welke beracha zegt men over een stuk pizza?
 • Wanneer begint en eindigt de rouwperiode na een overlijden?
 • Wetten tegen dierenmishandeling
 • Wetten betreffende het bereiden van matzos voor Pesach
 • Tot welke sterkte verdund, telt wijn halachisch nog steeds als wijn?
 • Welke voorwerpen mag men met zich mee dragen op een joodse feestdag (jom tov)?

Welke wetten de bewindsman vooral op het oog heeft, is niet helemaal duidelijk.

 

 

 

Bron(nen):   Jeruzalem Post  De 613 Mitswot