Arabische staten nemen vredesproces in eigen hand

De Arabische staten hebben weinig vertrouwen meer in het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen. De secretaris-generaal van de Arabische Liga zei gisteren dat de staten zich bezinnen op 'alternatieven' voor het geval dat het vredesproces uitdraait op een complete mislukking.
De Secretaris-Generaal, Amr Moussa, zei niet wat die alternatieven zouden zijn. Mogelijk gaan de Arabische staten eigenhandig proberen tot een vergelijk met Israel te komen, dus zonder de inmenging van de VS of de Verenigde Naties. Acht jaar geleden is zoiets ook geprobeerd, toen kwam er een voorstel waarin de Arabische staten Israel zouden erkennen en diplomatieke betrekken zouden normaliseren in ruil voor territoriale concessies van Israel. Dat zou betekenen dat Israel zich uit alle bezette gebieden moet terugtrekken. 
Deze maand ging het weer mis toen Palestijnse leiders weigerden met Israel in gesprek te treden als dat land zijn plan om 1.600 nieuwe huizen in Palestijns gebied te bouwen niet zo intrekken. Moussa zei dat er een keerpunt is bereikt en dat de Arabische staten nu zelf stappen tegen Israel willen ondernemen. De tijd is gekomen om het anders te gaan doen. 'De afgelopen jaren hebben wij bemiddelaars hun gang laten gaan en hebben we een langdurig vredesproces met een open eind aangezien. Dat heeft slechts een verlies van tijd opgeleverd. Er is niets bereikt en Israel heeft twintig jaar lang zijn gang kunnen gaan.' 

Bron(nen):   The New York Times