Amsterdam broedplaats Moslimbroeders

'Islam in Holland, mediteren over de huidige en toekomstige horizonten', dat is de titel van de internationale conferentie van de  Moslim Broederschap die plaats vindt tussen 28 en 30 mei in Amsterdam. De organisatoren zeggen te streven naar een 'positieve dialoog tussen moslims en de Nederlandse politieke, intellectuele en religieuze activisten, in de hoop misverstanden te verwijderen met betrekking tot moslims'. Aldus onthult De Telegraaf.
Dat is mooi.
Eén van de organisaties achter de bijeenkomst is de International Support Organisation, volgens inlichtingenbronnen een frontorganisatie voor de International Union of Muslim Scholars, geleid door sjeik Yusuf al-Qaradawi uit Katar. Deze beruchte moslimbroeder heeft fatwa's uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd.
Dat is minder mooi.
In een Amerikaanse rechtszaak is een foto opgedoken waarop hij staat naast leiders van Hamas en Hezbollah. Qaradawi gelooft dat de islam Europa zal overmeesteren door prediking.
Dat is ronduit naar.

De AIVD waarschuwt in haar gisteren gepresenteerde jaarverslag voor de inspanningen van de Moslim Broederschap: "De Moslim Broederschap streeft naar een 'herislamisering' van de moslimgemeenschap in Europa volgens (ultra)orthodoxe leer, waarbij de islam leidend moet zijn in alle aspecten van het leven. Hoewel de Moslim Broederschap vooral lijkt te streven naar het creëren van een moslimvriendelijk klimaat in Europa, is het voorstelbaar dat de zeer orthodoxe interpretatie van de islam op gespannen voet komt te staan met de beginselen van de democratische rechtsorde."

Voor meer achtergronden kunt u ook zeer goed terecht bij Carel Brendel, die journalistiek werk heeft gemaakt van de Broederschap en ook alles weet over de aanvankelijk warme banden van toekomstig kamerlid Marcouch met de beweging. Zie link 2.

Bron(nen):   De Telegraaf  Het verraad van links