Gaan Franse politici hun pensioen inleveren?

Werkelijk revolutionaire voorstellen dreigen het Franse parlement en de senaat te passeren. Met alle hervormingen (lees: bezuinigingen) die de Franse burger te wachten staan inzake oudedagsvoorziening en pensioen, heeft de minister van Sociale Zaken, Eric Woerth, wel een heel onorthodox voorstel gedaan: ook politici zelf moeten iets inleveren.
"We kunnen niet een offer aan de Fransen vragen en daarbij de volksvertegenwoordigers overslaan," zo luidt zijn redenering en van het een kwam het ander. Na de zomervakantie kunnen de volksvertegenwoordigers zich buigen over een wetsvoorstel dat... voorziet in een flinke krimp van hun eigen pensioen.
Ook in Frankrijk doen politici onder uiterst plezierige omstandigheden hun werk. Moet een normale sterveling zo'n 40 jaren werken om een volwaardig pensioen bij elkaar te sparen, in de politiek blijkt dat veel sneller te kunnen. Libération schrijft vandaag dat 1 mandaat (duurt 5 jaar) volstaat voor een pensioen van 1.550 euro per maand. En laat dat nou ongeveer het bedrag zijn waar de meeste mensen die 40 jaar voor moeten werken... Wie langer in de Assemblée of de Sénat verkeert - en dat zijn er velen - spaart werkelijk een heel behoorlijk bedrag bij elkaar.
Nou is zitting nemen in het Franse parlement doorgaans een bijbaan - zoiets doe je naast je ministerschap, burgemeesterschap, voorzitterschap van een provincie of andere gewichtige publieke functie die ook weer zijn eigen pensioenfaciliteiten kent. Wat overigens geen reden is om maar voetstoots in te stemmen met het boosaardige voorstel van minister Woerth. 
Later dit jaar zal blijken wat ervan terecht komt. Franse politici zijn doorgaans bijzonder vindingrijk en waarom zouden ze hun creativiteit in dit ene geval opeens achterwege laten?
Op de foto: de Senaat in Parijs.

Bron(nen):   Libération