Economie: Obama moet op Duitse les

De economische wetenschap wordt weer met veel passie bedreven. Gaan we geld uitgeven of gaan we snijden? Dat is in het kort de keuze waarvoor politici zich gesteld zien. 
Komend weekend hebben we de G8 en de G20, en achter de schermen doen de 'sherpa's' hun voorbereidende werk om dadelijk met goedbekkende slotcommunique's te komen, waaruit nog eens blijkt hoe onze wereldleiders eengezind de toekomst tegemoet gaan.
Maar met die eensgezindheid wil het niet zo vlotten en volgens The Daily Telegraph komt dat ook omdat Barack Obama nogal slecht is in economie. Hij wil maar niet horen van de aloude Duitse les dat je eerst moet sparen en dan pas uitgeven. Angela Merkel is zeer geporteerd van dit idee, maar de Amerikaanse president is bijzonder hardleers: hij gaat graag voort op de ingeslagen weg van stimuleringspakketten om aldus de economische bedrijvigheid naar een hoger plan te tillen.
Een goede reden hiervoor: dadelijk halverwege zijn eerste termijn, heeft de president geen trek in een 'double-dip recession' die de broze economie weer omlaag haalt, want zoiets belooft veel ellende voor zijn herverkiezing. Obama heeft liever nu 'even' een nog grotere staatsschuld als hij zo een mogelijke 2de termijn als president kan veiligstellen.
Prettige omstandigheid is dat de dollar de referentiemunt op heel de aarde blijft - mogelijke concurrentie van de euro is afgewimpeld - en zo blijft het voor de VS makkelijk zoveel geld te lenen als maar gewenst. 
Ook aangenaam: de econoom Paul Krugman, Nobelprijswinaar en zeer actief in de media, is een warm pleibezorger van het Keynesiaanse gedachtengoed, dus er is bovendien een 'wetenschappelijke basis' voor het aangaan van nog meer schulden. 
Toch zou het aardig zijn  - zo suggereert The Daily Telegraph - als Amerika om te beginnen eens een plan zou maken hoe die torenhoge schulden kunnen worden afbetaald. En dan nog zal het land mijlenver verwijderd zijn van de Duitse missie om met een teutoonse strengheid de hele staatsschuld af te lossen.
De pogingen om Duitsland nu af te schilderen als al te recht in de leer, zijn licht bespottelijk. Alsof je atleten die het best een marathon kunnen lopen vraagt in te houden - anders kunnen de zwakke broeders niet meekomen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph