Marineschepen verkopen aan Oman kan niet zomaar

Dat heeft NRC even nagekeken in de code of Conduct on Arms Exports, een gedraggscode vastgesteld door de Europese Raad. EU-landen mogen geen exportvergunningen afgeven als militair materieel door de ontvangende staat wordt ingezet voor interne repressie, internationale agressie of bijdraagt aan regionale instabiliteit. Ook mag de aankoop de sociale ontwikkeling van het land niet frustreren.
De gedragscode raakt aan de belangen van Damen Schelde, de scheepswerf die kans maakt op een order van Oman voor vier marineschepen.
Volgens de Volkskrant is het privébezoek van koningin Beatrix aan sultan Qaboos, een autocraat die al veertig jaar regeert, belangrijk voor het slagen van de deal van "honderden miljoenen euro’s". En de marineschepen zouden volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen ingezet worden om "piraterij" tegen te gaan.

Volgens NRC gaat de gedragscode veel verder dan die toezegging. De eisen aan het materieel en het ontvangende land in acht criteria uitgelegd:

1. Geen biologische, chemische en nucleaire wapens

2. Verkoop niet aan mensenrechtenschenders

3. Lever niet aan vijanden van vrienden

4. Doe geen zaken met agressieve staten

5. Waak voor het uitlekken van wapenkennis

6. Koper mag geen banden met georganiseerde misdaad of terrorisme hebben

7. Zorg dat wapens niet doorverkocht worden

8. Welzijn volk mag niet lijden onder dure aankoop

Bron(nen):   NRC