De fiscus kan denken dat je een fraudeur bent vanwege je uiterlijk

De Belastingdienst heeft bij zijn fraudeaanpak nog meer onschuldige burgers kwaad gedaan en in de problemen gestort dan eerder gedacht. Mensen zijn verdacht van fraude op basis van nationaliteit en uiterlijk.

Deze „fundamentele tekortkomingen”, zoals staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst, CDA) ze in een reactie noemt, komen naar voren in twee nieuwe explosieve rapporten die advies- en accountantsbureau PwC opstelde in opdracht van het ministerie van Financiën.

Het gaat niet alleen om 'toeslagouders'. Ook burgers die een aangifte voor de inkomstenbelasting deden, konden hierdoor op de zwarte-lijst verschijnen, en ook voor hen leidde dat soms tot grote problemen. Daardoor konden burgers worden uitgesloten van de schuldsanering of van de mogelijkheid om een persoonlijke betalingsregeling te treffen, zonder dat fraude bewezen was.

In andere gevallen werden burgers vanwege hun plek op de lijst onder intensief toezicht geplaatst, waarna ze tal van bewijsstukken voor hun belastingaangifte moesten aanleveren en in de tussentijd in financiële onzekerheid verkeerden. Dat duurde doorgaans jaren.

Bron(nen):   NRC