Aardverschuiving in gemeenteraad Zeewolde: is Meta-datacentrum nu van de baan?

De bouw van het mega-datacenter in Zeewolde staat op de tocht. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting is tegen. Daarnaast heeft de kiezer in de gemeente Zeewolde zich duidelijk uitgesproken tegen het plan.

De huidige gemeenteraad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd, dus in principe is de besluitvorming nu uit handen van de gemeente. Het is nu aan het Rijksvastgoedbedrijf om te oordelen over de verkoop van de benodigde grond aan de gemeente.

Minister De Jonge: "Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde aan die voorwaarden zal kunnen voldoen.” Hij vervolgt: “Ik denk dat Nederland te klein is voor die heel grote datacenters.”

Leefbaar Zeewolde is fel tegen de komst van het datacenter. Dit thema hebben ze als speerpunt gebruikt in de verkiezingen en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Ze behaalden met 10 van de 19 raadszetels een absolute meerderheid.

"Wij gaan alle middelen gebruiken om de komst van het datacenter tegen te houden", zegt fractievoorzitter Tom Zonneveld. Hij wil gaan praten met de provincie en het waterschap, die nog vergunningen af moeten geven.

Komende week is er een stemming in de Eerste Kamer, waardoor de uitvoering van het bestemmingsplan op de tocht kan komen te staan. Leefbaar Zeewolde hoopt dan ook dat deze motie wordt aangenomen.