130km en de tunnelvisie van Melanie Schultz-Verhaegen

Het plan om op bijna 60 procent van de snelwegen 130 te rijden, riekt naar tunnelvisie, schrijft De Pers. Omdat de VVD het zo graag wil, wordt maar liever niet naar de negatieve effecten gekeken. 'Zelfs als het gaat om de veiligheid van de weggebruiker heeft Melanie Schultz-van Haegen oogkleppen op.'

De Pers kreeg inzage in 129 documenten via de Wet op de openbaarheid van bestuur. Uit mails en memo’s van ambtenaren van het ministerie en van een ingehuurd adviesbureau blijkt dat berekeningen over de risico’s van de verhoging van de maximum snelheid aan de kant zijn geschoven door de minister. ‘Het lijkt erop dat de VVD-bewindsvrouw de extra gevaren van het verhogen van de maximumsnelheid liever wegmoffelt’, aldus De Pers.

Bron(nen):   De Pers