Het eind van Nederland als Christelijk land

De zondagswet gaat verdwijnen. Op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer trekt het kabinet de Zondagswet in. Gemeenten zijn daarmee vrij om al dan niet regels te stellen rondom de openbare rust op zondag. Sportbeoefening en ontspanning op zondag mogen gemeenten echter niet verbieden. Ook het verstoren van religieuze bijeenkomsten blijft strafbaar. Dat staat in het wetsvoorstel waarmee het kabinet de Zondagswet gaat intrekken. De Raad van State wordt nog om advies gevraagd. Zowel het wetsvoorstel als het advies worden openbaar zodra het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De wet bepaalt sinds 1953 dat er in de buurt van kerkdiensten voor 13.00 uur geen evenementen zijn toegestaan die de rust zouden kunnen verstoren. Ook mogen voor die tijd geen optochten worden gehouden. Het is tevens verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door de Zondagswet in te trekken gelden deze verboden niet meer landelijk. sinds 2014 verbiedt de wet ook niet langer god te lasteren Wat rest van het juridisch fundament van het christendom is het feit dat de koning wetten tekent 'bij de gratie God's'