Kabinet past sleepwet aan na referendum

De regering is tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren tegen de nieuwe inlichtingenwet, beter bekend als de sleepwet. Een kleine meerderheid van de stemmers keurden de wet bij referendum af.

 

Data moet minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. Door tegenstanders werd dit het ‘sleepnet’ van de wet genoemd. Het kabinet deed eerder toezeggingen, maar de strengere normen worden nu ook in de wet vastgelegd.

Daarnaast moet het delen van nog niet beoordeelde bestanden met afgetapte informatie met buitenlandse veiligheidsdiensten aan een belangrijke voorwaarde voldoen. Er moet eerst een zogeheten wegingsnotitie worden opgesteld, waarin staat dat die buitenlandse geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen.