Europa en Merkel gered: akkoord op EU-top

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben donderdagnacht, na een vergadering die meer dan acht uur geduurd heeft, een akkoord bereikt over het migratiebeleid van de Europese Unie. Dat heeft Raadsvoorzitter Donald Tusk omstreeks 4.30 uur bekendgemaakt op Twitter. Over de precieze inhoud van het akkoord is nog niets bekend. “De leiders van de EU28 hebben een akkoord bereikt over de conclusies van de Europese Raad, inclusief migratie”, meldde Tusk.
Bij het begin van de top zette de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte zijn collega’s meteen onder druk met zijn weigering de conclusies over andere onderwerpen goed te keuren, zolang er over migratie geen akkoord was.

De landen van de Europese Unie willen op Europees grondgebied centra inrichten voor migranten die op zee gered zijn. In de ‘controlecentra’ zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, zal op vrijwillige basis gebeuren.