Dr. Death officieel doodverklaard

Politiek
zaterdag, 22 september 2012 om 11:56
welingelichtekringen header 1
Dr. Aribert Heim, bijgenaamd Dr. Death (zie foto), is door de Duitse justitie officieel doodverklaard. Heim, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als kamparts in het concentratiekamp Mauthausen werkte, stond jarenlang bovenaan de lijst van meest gezochte nazi-oorlogsmisdadigers. Hij zou gevangenen nodeloos aan allerlei wrede medische experimenten hebben onderworpen en dodelijke injecties hebben gegeven. Na de oorlog werd Heim aanvankelijk gevangen genomen, maar om onduidelijke redenen weer vrijgelaten. Hij vestigde zich toen als gynaecoloog in de Duitse provinciestad Baden-Baden, tot ex-slachtoffers zich gingen roeren en op zijn aanhouding aandrongen. In 1962 vluchtte Heim op het laatste moment naar Caïro, waar hij een nieuwe naam aannam en moslim werd. In 2009 werd daar een oude koffer ontdekt met brieven en aantekeningen van zijn hand. Buurtbewoners zeiden tegen de opsporingsambtenaren dat hij al bijna twintig jaar dood was. Tarek Hussein Farid, zoals Heim zich had genoemd, zou in 1992 zijn overleden aan darmkanker. Hij zou in een gemeenschappelijk graf zijn begraven, zodat DNA-identificatie niet meer mogelijk was. De Egyptische autoriteiten kwamen met een overlijdensakte waaruit inderdaad zou blijken dat Hussein Farid dood was, maar er was geen bewijs dat Heim en Farid één en dezelfde persoon waren. Dit jaar zijn echter nieuwe documenten boven water gekomen, zoals een rijbewijs met een foto van Heim onder de naam Tarek Hussein Farid en een akte waaruit zijn naamsverandering en bekering tot de islam blijkt. Daardoor is nu definitief een einde gekomen aan een verhaal dat in de loop der tijd steeds meer trekjes van een James Bond-thriller heeft gekregen.
Bron: The New York Times