Fiscal Cliff: Klein beetje toenadering tussen Obama en Republikeinen

Politiek
zondag, 16 december 2012 om 7:17
fiscal cliff630
Er is een beetje toenadering in de VS tussen Republikeinen en Obama. Inzet: het vermijden van de 'fiscal cliff', de afgrond waar de economie in zal tuimelen op 1 januari als de politiek het niet eens wordt. Dan treden automatisch scherpe belastingverhogingen in werking en even scherpe dalingen van de uitgaven. Dat kan worden voorkomen door overeenstemming over andere maatregelen tussen aan de ene kant Obama en aan de andere kant de leider van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden John Boehner. Obama wil maatregelen die terecht komen bij de rijken, Boehner maatregelen die juist terecht komen bij de arme, Het wachten was wie van beide als eerste met de ogen zou knipperen. Het was Boehner. Hij ttony zich voor het eerst bereid om belastingvoordelen voor de hoogste inkomens af te schaffen. Voorwaarde is wel dat er flink wordt bezuinigd op de sociale zekerheid. Als de beweringen kloppen, zou het de eerste keer zijn dat Boehner wijkt van zijn standpunt dat belastingverlagingen voor iedereen verlengd moeten worden, dus ook voor de best verdienende 2 procent. Obama zou de voorwaarden van de Republikeinen volgens de anonieme bronnen nog niet willen accepteren.