Nederlandse christenen denken dat God iets wil zeggen met deze crisis

Bijna twee op de drie lezers van het Nederlands Dagblad denken dat God met de coronacrisis iets wil zeggen. Het Nederlands Dagblad, dat zich richt op lezers met een protestantse levensovertuiging, ondervroeg de lezers over corona.

Een grote groep lezers (40 procent) denkt dat God de mensheid tot bezinning wil brengen. Anderen (20 procent) geloven wel dat Hij er iets mee zeggen wil, maar weten niet precies wat. Het aantal mensen dat het coronavirus ziet als straf van God, is nihil. Diverse respondenten leggen een verband tussen de crisis en de menselijke omgang met de schepping. ‘De wereld en ikzelf moeten stoppen met de aarde uit te putten’, schrijft een man. Anderen wijzen erop dat de gebeurtenissen ons leren hoe weinig de mens zelf in de hand heeft: ‘Wij denken dikwijls dat de wereld maakbaar is, maar dat is niet zo. God regeert.’

Een op de acht lezers denkt dat God niet door middel van gebeurtenissen als de coronacrisis tot mensen spreekt, terwijl 6 procent ervan uitgaat dat Hijzelf deze crisis ook niet wil.

Bron(nen):   ND